Familjecentrets neuropsykolog

Neuropsykologen kartlägger barnets eller den ungas svårigheter och styrkor för att hitta lämpligt stöd.

Neuropsykologen bedömer bland annat barnets eller den ungas utvecklingsnivå, uppmärksamhet och exekutiva funktioner samt hens förmåga att reglera sina känslor och sitt uppförande.

En psykolog eller en läkare kan hänvisa ett barn eller en ungdom till oss för undersökning om barnet eller den unga har svårigheter med till exempel inlärningen, talet, motoriken, uppmärksamheten eller interaktionen och skolans eller förskolepedagogikens möjligheter att hjälpa inte räcker till.

Syftet med undersökningen är att hitta individuellt stöd samt eventuellt även rehabilitering som passar barnet eller den unga.

Tjänsten är avsedd för barn och unga i åldern 4-17 år.

Tjänsten förutsätter en remiss. Tjänsten är kostnadsfri.

Serviceställen

Familjecentrets neuropsykolog, Gräsviken

Adress: Östersjögatan 5 A, 00180 Helsingfors