Familjecentrets neuropsykolog

Vi betjänar barn och ungdomar mellan 4 och 17 år med inlärningssvårigheter.

Familjecentrets neuropsykologer har i uppgift att göra en omfattande och differentialdiagnostisk utredning av barns och ungdomars utveckling och inlärningssvårigheter. Utifrån undersökningen planerar vi rehabilitering och stödåtgärder för att förebygga sociala eller känslomässiga svårigheter i samband med inlärning.

Neuropsykologiska undersökningar behövs vanligtvis om barnet eller den unga personen har ihärdiga eller komplexa problem vid inlärning eller studier, för vilka rådgivningsbyrån eller skolhälsovården inte kan ge tillräckligt stöd. Vi har ett nära samarbete med andra som arbetar med barn och ungdomar. Dessutom erbjuder vi rådgivning till psykologer och läkare som arbetar med barn och ungdomar.

Till vår service behövs en remiss från Helsingfors stads läkare. Också Helsingfors stads psykolog (t.ex. vid rådgivnings- eller familjerådgivningsbyrå, förskola eller grundläggande utbildning, på andra stadiet, vid ungdomsstationen eller barnskyddet) eller en avtalsskolas psykolog kan skriva en remiss efter först att ha konsulterat en neuropsykolog. Som regel kan man få remiss först när psykologen har gjort den grundläggande undersökningen.

Vi jobbar i Gräsviken som hör till Kampens familjecenter. Undersökningar görs även på svenska. Tjänsten är gratis.

Du kan kontakta oss per e-post: sote.perhekeskus.neuropsykologit@hel.fi

Serviceställen

Familjecentrets neuropsykolog, Gräsviken

Adress: Östersjögatan 5 A, 00180 Helsingfors