Särskilt stöd för familjesocialarbetets klienter

Om din familj eller ditt barn behöver särskilt stöd kan vi erbjuda er familjesocialarbete. Familjesocialarbetets tjänster omfattar familjearbete, kamratgrupper, stödpersonsverksamhet, stödfamiljeverksamhet och tillfällig vård. Din familj kan få tillgång till dessa tjänster efter en att behovet av barnskydd och särskilt stöd har bedömts.