Vuxensocialarbete

Om dina kunskaper, färdigheter eller resurser inte räcker till, går vi vid din sida och stöttar dig i vardagen. Det lönar sig att kontakta oss i ett tidigt skede, innan problemen börjar hopa sig. 

Vad innebär socialt arbete för vuxna?

Vi tillhandahåller tjänster inom vuxensocialarbetet för personer i åldern 16–29 år och för personer i arbetsför ålder som har fyllt 30 år och som är bosatta i Helsingfors.  

Du kan kontakta oss i vardagliga problem såväl som i en kris. Vi hjälper dig till exempel med problem med arbetet, boendet, familjelivet eller ekonomin och vid livskriser.  

Vi diskuterar med dig, kartlägger din livssituation och funderar tillsammans med dig på vilka tjänster och vilket stöd du behöver. Våra socialtjänster grundar sig på en bedömning av servicebehovet och en klientplan som vi utarbetar tillsammans med dig. 

Vid behov får du en egen kontaktperson under den tid som du får service. 

Våra kontaktuppgifter för dig som är 16–29 år gammal finns här.

Våra kontaktuppgifter för dig som är över 30 år gammal finns här..

Bild: Karolina Norteva
Bild: Jussi Hellsten

Så här anmäler du din oro

Oroar du dig för en närstående? Misstänker du att du mött ett offer för människohandel? Om du är orolig för en närståendes välmående, hälsa eller säkerhet kan du anmäla din oro. Vi undersöker situationen och erbjuder personen hjälp och service för att klara av situationen.  

Läs om hur man gör en orosanmälan 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/vuxensocialarbete.