Vårdgarantin skärps: Skärpta tidsgränser för icke-brådskande vård 1.9.2023
Från och med början av september ska du få kontakt med hälsostationen på vardagar under tjänstetid samma dag som du har kontaktat den. Du ska också få en individuell bedömning av ditt vårdbehov och hur brådskande din vård är. Icke-brådskande vård ska ges inom 14 dygn. Tyvärr är det mycket trafik på tjänsterna och vi kan ännu inte nå målen för vårdgarantin i alla tjänster. Vi arbetar dock aktivt med att genomföra vårdgarantin.
Läs mer om hur ändringen av vårdgarantilagen påverkar tillgången till vård
Frågor och svar om vårdgarantin (Social- och hälsovårdsministeriet) (Länk leder till extern tjänst)

Hälsostationer

Hälsostationen är din primära vårdplats vid akuta och långvariga hälsoproblem. På hälsostationen betjänas du av ett mångprofessionellt team.

Lääkäri ja hoitajat kävelevät.
Mannen i metron.

Ska jag gå till en hälsovårdare eller läkare eller räcker egenvård?

Fyll i symtombedömningen i Omaolo var och när som helst. Då du fyllt i symtombedömningen får du pålitliga anvisningar för att sköta ditt besvär. 

Om ditt symtom kräver bedömning av en professionell, kan du skicka den symtombedömning du fyllt i till hälsostationen. Vi svarar dig till och med samma dag! 

Gå till Omaolo(Länk leder till extern tjänst)