Hoppa till huvudinnehåll

En del klienter har en felaktig anteckning om influensavaccinerna i Maisas patientuppgifter
Hos en del klienter står det vid influensavaccinet i Maisa (www.maisa.fi) felaktigt (‘Uteblev’) att de inte har kommit på plats till mottagningen trots att de skulle ha besökt en vaccinationspunkt. Det är fråga om en felaktig markering. Problemet fixas som bäst och inga åtgärder krävs av klienten. Vi beklagar situationen.

Hälsostationer

Hälsostationen är din primära vårdplats vid akuta och långvariga hälsoproblem. På hälsostationen betjänas du av ett mångprofessionellt team.

Huivipäinen nuori nainen auttaa vanhaa naista tabletin käytössä.

Ska jag gå till en hälsovårdare eller läkare eller räcker egenvård?

Fyll i symtombedömningen i Omaolo var och när som helst. Då du fyllt i symtombedömningen får du pålitliga anvisningar för att sköta ditt besvär. 

Om ditt symtom kräver bedömning av en professionell, kan du skicka den symtombedömning du fyllt i till hälsostationen. Vi svarar dig till och med samma dag! 

Gå till Omaolo