Hoppa till huvudinnehåll

Svara på invånarenkäten – vad är viktigt för dig i social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors?
Vi vill höra vad du som Helsingforsbo tycker är viktigt i tjänsterna och på vilka sätt du i fortsättningen skulle vilja delta i planeringen, utvecklingen och beslutsfattandet kring social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors. Du kan svara på enkäten elektroniskt 20.5–2.6.2022.

Hälsostationer

Hälsostationen är din primära vårdplats vid akuta och långvariga hälsoproblem. På hälsostationen betjänas du av ett mångprofessionellt team.

Lääkäreitä ja sairaanhoitajia kävelee käytävällä.
Huivipäinen nuori nainen auttaa vanhaa naista tabletin käytössä.

Ska jag gå till en hälsovårdare eller läkare eller räcker egenvård?

Fyll i symtombedömningen i Omaolo var och när som helst. Då du fyllt i symtombedömningen får du pålitliga anvisningar för att sköta ditt besvär. 

Om ditt symtom kräver bedömning av en professionell, kan du skicka den symtombedömning du fyllt i till hälsostationen. Vi svarar dig till och med samma dag! 

Gå till Omaolo