Skilsmässa och separation i barnfamiljer 

Alla skilsmässor och separationer är unika. Ibland behöver man hjälp av en utomstående i olika skeden av skilsmässan eller separationen. 
Bild: Mari Huhtanen

Du kan bearbeta beslutet om att skiljas tillsammans med proffs

Många som har problem i parförhållandet bearbetar frågan om att skiljas eller fortsätta livet tillsammans under en lång tid. Du behöver inte vara ensam med dina tankar – det finns stöd att få.  

Parterapin ger dig och din partner verktyg för att arbeta med er relation. Familjerådgivningen hjälper barnet och hela familjen att bearbeta situationen. Situationen kan också bearbetas i medlingen eller med tjänstepersoner som bevakar barnens intresse. 

Efter att ni fattat beslut om skilsmässa har du och den andra föräldern möjlighet att var för sig eller tillsammans få personlig samtalshjälp och råd inom socialhandledningen.  Kontakta oss måndagar och onsdagar kl. 12–13. 

Ring 09 310 39028(Link startar ett telefonsamtal)

Barnets angelägenheter som måste avtalas vid skilsmässa eller separation

Barnets angelägenheter som måste avtalas vid skilsmässa eller separation 

Beslutet om att skiljas är en stor förändring för alla och både du och resten av familjen kan behöva hjälp och stöd i situationen.  Man kan få experthjälp och råd om barnens angelägenheter samt medling i familjefrågor. 

Även olika organisationer, såsom församlingarna, Befolkningsförbundet, mentalvårdstjänsterna och företagshälsovården erbjuder stöd. 

  1. Hur ska vårdnaden om barnet ordnas efter skilsmässan eller separationen? 
  2. Hur ska barnets boende ordnas? 
  3. Hur ordnas umgänget mellan barnet och den förälder som inte bor med barnet? 
  4. Vem ska försörja barnet? 

Vi har sammanställt svar på frågor kring vårdnaden och barnets boende, umgänge och försörjning på sidan Vanliga frågor i familjerättsliga ärenden. 

Gå till sidan Vanliga frågor

Ni kan sinsemellan komma överens om barnets angelägenheter  utan officiella avtal. Kom dock ihåg att sådana avtal inte kan verkställas. Med andra ord behöver till exempel FPA ett officiellt dokument för eventuell utbetalning av underhållsbidrag. 

Om ni vill styrka era avtal som gäller barnet ska ni boka en tid för det.

 Kontaktuppgifterna hittar du här

Om ni inte kan komma överens om barnets angelägenheter tillsammans, behöver ni juridisk hjälp. Om någon av föräldrarna är låginkomsttagare kan man få rättshjälp via rättshjälpsbyrån. I annat fall behöver ni skaffa ett juridiskt biträde privat. Om situationen inte kan redas ut ens med hjälp av ett rättsbiträde kan ni ansöka om ett avgörande från domstolsmedling. 

Prata om barnets ärenden i förväg med den andra föräldern. Ni kan ta hjälp av föräldraplanen som finns på SHM:s webbplats.  

Föräldraplanen hittar du här(Länk leder till extern tjänst)

On hyvä, jos voitte asioida yhdessä perheasioiden sovittelijan luona ennen lastenvalvojalle hakeutumista. Perheasioiden sovittelussa saatte maksutta ohjausta ja neuvontaa lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien ristiriitojen ratkaisemiseksi. 

 Kontaktuppgifterna till medling i familjefrågor hittar du här

Mannerheims barnskyddsförbund har videon om skilsmässa (ej på svenska) 

Du kan se videorna här(Länk leder till extern tjänst)

Kun olet saanut sovittua asioista yhdessä toisen vanhemman kanssa, lastenvalvoja laatii sovituista asioista täytäntöönpanokelpoisen asiakirjan. Tällöin teidän kummankin on lähtökohtaisesti oltava yhtä aikaa paikalla. 

Lastenvalvoja voi vahvistaa vain vanhempien yksimielisiä sopimuksia.  

Kontaktuppgifterna hittar du här

Bild: Mari Huhtanen

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/separation-i-barnfamiljer.