Centralerna för hälsa och välbefinnande

Centralerna för hälsa och välbefinnande erbjuder hälsovårds- och socialtjänster för personer i arbetsför ålder.

I tjänsteutbudet ingår hälsostationstjänster, tandvård, psykiatriska tjänster och missbrukartjänster, tjänster inom socialt arbete och social handledning för unga och vuxna, rehabilitering och tjänster för funktionshindrade samt laboratorietjänster.

Polkupyöriä aidan edessä.
Mannen i metron.
Bild: Jussi Hellsten

Ska jag gå till en hälsovårdare eller läkare eller räcker egenvård?

Fyll i symtombedömningen i Omaolo var och när som helst. Då du fyllt i symtombedömningen får du pålitliga anvisningar för att sköta ditt besvär. 

Om ditt symtom kräver bedömning av en professionell, kan du skicka den symtombedömning du fyllt i till hälsostationen. Vi svarar dig till och med samma dag! 

Gå till Omaolo(Länk leder till extern tjänst)