Adoptionsrådgivning

Om du vill adoptera ett barn själv eller med din make, ska du eller ni först besöka adoptionsrådgivningen.

Adoption börjar med adoptionsrådgivning. Syftet med adoptionsrådgivningen är att tillse barnets bästa och stödja alla parter i adoptionsprocessen, inte bara barnet utan även de biologiska föräldrarna och adoptionssökande.

Under adoptionsrådgivningen utreder vi din och din makes beredskap för att vara adoptivföräldrar.

Adoptionsrådgivningen är kostnadsfri. Som Helsingforsbo, Kervobo eller Vandabo som överväger adoption får du råd och stöd i frågor kring inhemsk och internationell adoption samt adoption inom familjen.

Du kan anmäla dig till adoptionsrådgivningen genom att kontakta adoptionsrådgivningens socialarbetare. Socialarbetaren ger dig viktig information om adoptionsprocessen och ger dig en anmälningsblankett för adoptionsrådgivning.

Våra experter hjälper dig även när du funderar över att adoptera bort ditt barn.

Stadens adoptionsteam stöder dig också efter adoption.

Om du har adopterats via staden, har du rätt till adoptionens eftertjänst genom oss.

Vårt adoptionsteam stöder dig också när din familj har adoptionsbakgrund och behöver familjesocialarbete med särskilt stöd.

Vi hänvisar din familj till vårt adoptionsteam för särskilt stöd om din familj har rekommenderats ett klientskap hos familjesocialarbete under bedömningen av servicebehovet.

Adoptionsrådgivningens kontaktuppgifter:

Aulikki Haimi-Kaikkonen, tfn 09 3104 3006

Maria Jensen, tfn 09 3104 3179

Saara Leinonen, tfn 09 3104 3657