Familjearbete

Målet med vårt familjearbete är barnets bästa. Utöver barnet stöder vi även föräldrarna med deras föräldraskap.

Målet med familjearbete (familjearbete i enlighet med socialvårdslagen) är att stödja barnets uppväxt och utveckling, stärka interaktionen mellan barnet och föräldern samt stödja föräldrarna med deras föräldraskap.

Vårt mål är att tillsammans med din familj utreda situationen och hitta metoder för att åstadkomma en förändring. Genom samarbete identifierar vi familjens styrkor och resurser för att underlätta vardagen.

Familjearbete kan exempelvis vara aktuellt i en situation där en familj har komplikationer med ett barns uppväxt och utveckling, missbruk eller hälsotillstånd. Det kan finnas konflikter i interaktionen mellan familjemedlemmarna och i en förälders uppfostringsmetoder.

Familjearbete är avsett för familjesocialarbetets klienter. Du kan bli klient hos familjesocialarbetet via en bedömning av behovet av barnskydd och särskilt behov. När klientrelationen har inletts kan din socialarbetare föreslå service.

Vad innebär familjearbete i praktiken?

Då familjearbetet inleds gör vi tillsammans med familjen upp en plan för vad arbetet kommer att omfatta.  

Arbetet kan omfatta handledning, rådgivning, stöd, gemensam aktivitet och att få exempel på vardaglig fostran. Familjearbetet ordnar också olika grupper och möten.

Vi kommer överens om mötena tillsammans, och de kan ordnas en till tre gånger i veckan. Vid behov kan vi också ordna möten på kvällar och veckoslut.

Vi kommer också överens om vem som deltar på mötena. Mötena kan vara familjemöten, individuella möten eller nätverksmöten, antingen i hemmet eller på en annan bestämd plats. Utöver familjemedlemmarna kan även andra personer som är viktiga för familjen delta.

Familjearbetets varaktighet beror på familjens behov. I slutet går vi tillsammans igenom vårt arbete och skriver en sammanfattning inklusive respons. Målet är att gå framåt. 

Serviceställen

Verksamhetsstället för familjearbete i Berghäll

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors