Hoppa till huvudinnehåll

Väntetider och kundupplevelsen

I lagen fastställs inom vilken tid du ska få icke-brådskande vård. Att mäta kundupplevelsen ger oss information om hur våra tjänster fungerar.
Bild: Laura Oja

I hälso- och sjukvårdslagen  fastställs inom vilken tid du ska få icke-brådskande vård. Det kallas för vårdgaranti. 

  • Du ska omedelbart få kontakt med hälsovårdscentralen under hälsovårdscentralens öppettider. 
  • En yrkesutbildad person inom hälsovården måste bedöma ditt vårdbehov senast tre vardagar efter att du kontaktat hälsovårdscentralen. 
  • Du ska få vård på hälsostationen inom tre månader. 
  • Du ska få tandvård inom sex månader. 
  • Om det vid en undersökning konstateras att du behöver sjukhusvård, ska specialsjukvården bedöma din situation inom tre veckor efter att remissen inkommit till sjukhuset, och du ska få vård inom sex månader. 

I brådskande fall får du genast vård och första hjälpen vid jourmottagningen. 

Väntetider för tjänster som ordnas av Helsingfors stad

Våra hälsostationer använder sig av en återuppringningstjänst. I december 2022 ringde vi upp klienterna i medeltal 5 timmar och 57 minuter efter att de tagit kontakt. Vid beräkningen av medelvärdet för fördröjningen av återuppringning har man inte kunnat beakta Fiskehamnen, Gräsviken, Gamlas och Stengård på grund av olika sätt för rapportering.

Vi bedömer vårdbehovet omedelbart per telefon eller på plats, så väntetiden för bedömning är mindre än tre dagar. Mer än hälften av våra kunder som behöver ett läkarutlåtande kan undersökas på läkarmottagningen redan samma dag.

Med T3-mätningen följer vi hurdan väntetiden är till läkarnas icke-brådskande mottagningstider. Väntetiden mäts genom att räkna den tredje lediga tidsbokningstiden i kalenderdagar. Hälsostationens T3-tal är centralmåttet, det vill säga medianen, för dessa tider. Akut vård eller akutmottagning ingår inte i T3-mätningen.

Häslostationernas T3-väntetider för läkare i antal dygn
Hälsostation 1.12.2022 2.1.2023 1.2.2023
Haga 42 43 44
Degerö 42 40 42
Drumsö 34 30 29
Femkanten 49 35 45
Fiskehamnen 42 45 49
Gamlas* 42 43 38
Gräsviken* 8 3 5
Gårdsbacka 30 33 33
Jakobacka 19 17 19
Kvarnbäcken 49 42 49
Malm 45 52 59
Malmgård 44 29 34
Munksnäs 34 27 28
Månsas 57 32 32
Nordsjö 43 43 49
Parkstad 38 35 43
Rönnbacka 43 43 44
Skomakarböle 13 23 24
Sockenbacka 16 41 42
Stengård (fd. Tölö) 47 40 48
Stensböle 49 37 42
Svedängen 41 31 37
Åggelby 46 40 41
Hälsostationernas medeltal 38 35 38

* = köptjänst från 10/2021

 

Stäng

I regel bedömer vi behovet av munhälsovård per telefon samma dag. Brådskande vård ges redan samma dag.

Coronavirusepidemin och bristen på arbetskraft har belastat munhälsovården. Som bäst betar vi av vårdköerna på många sätt. I vårdgarantikön finns just nu 7 782 personer (situationen 30.1.2023). För närvarande kontaktar vi dem som har tagit kontakt 5.5.2022 och som inte kunde erbjudas en tid då eller som inte har velat ta emot servicesedlar. 

Vi erbjuder vanligen vuxna möjligheten att använda servicesedel på privata mottagningar. Med servicesedeln får man fortare vård. Du kan kontrollera vårdtiderna för servicesedeln Palse.fi .

Tillgång till icke-akut vård för vuxna per tandklinik

Väntetider för tillgång till primärvård
Tandklinik Icke-akut tid hos tandläkaren (dygn), 1.1.2023 Icke-akut tid hos munhygienist (dygn), 1.1.2023 Icke-akut tid hos tandläkaren (dygn), 1.2.2023 Icke-akut tid hos munhygienist (dygn), 1.2.2023
Degerö 75 90 83 90
Drumsö 90 86,5 90 88
Estnäs 90 90 90 90
Fiskehamnen 90 90 90 90
Gårdsbacka 90 90 49 72
Haga 90 90 90 90
Hertonäs strand 58,5 90 47,5 90
Jakobacka 90 66,5 90 90
Kvarnbäcken 90 90 55,5 87
Malm 90 90 90 90
Malmsgård 90 90 52,5  
Mun- och tandcenter, icke-brådskande vård 90 90 90 90
Munksnäs 57,5 90 46 90
Månsas 90 90 86,5 65
Nordsjö 74 90 63,5 90
Parkstad 90 90 90 90
Poroviken 68 90 52,5 90
Rönnbacka 90 74 90 63,5
Skomakarböle 90 90 77 59,5
Sockenbacka 57,5 90 56,5 90
Stengård 90 90 90 90
Stensböle 62 72 48 67
Svedängen 72 90 74 65
Åggelby 90 90 90 90
Stäng

Kundupplevelsen vid hälsostationer och tandvårdskliniker

Vi samlar in kundrespons med hjälp av pekskärmsenheter vid hälsostationerna och tandvårdsklinikerna. Att mäta kundupplevelsen ger oss information om hur tjänsterna fungerar, och vi använder oss av resultaten för att utveckla verksamheten. 

Vi följer upp kundupplevelsen med hjälp av bland annat NPS-indexet. NPS (Net Promoter Score) är ett referensindex som beskriver sannolikheten för att våra kunder ska rekommendera våra tjänster åt andra. När resultatet är positivt rekommenderas tjänsten mer än den kritiseras.

I det uppdaterade diagrammet presenteras de månatliga resultaten av NPS-indexet för 2022 på hälsostationer, internmedicinska polikliniker och tandkliniker. Resultaten kan granskas integrerat eller per verksamhetsställe. I diagrammet visas endast de resultat som har fått mer än 20 svar per månad.

I Helsingfors har de mångsidiga social- och hälsovårdstjänsterna vanligen samlats under samma tak. Vid granskningen av  nettorekommendationsindexets resultat bör man ta hänsyn till att respons ges på en apparat i som placerats i aulan i ett verksamhetsställe. Resultaten kan därför också ge en bredare bild av verksamheten på en och samma våning eller i hela byggnaden.

Nettorekommendationsindex (NPS)

NPS-index mäts genom att fråga kunden: "Hur sannolikt skulle du rekommendera tjänsten till andra?". Frågan besvaras på en skala från 0 till 10, där 0 = mycket osannolikt och 10 = högst sannolikt.

På basis av svaren delas kunderna in i tre grupper:

  • Förespråkare: Kunder vars svar är 9-10
  • Passiva: Kunder vars svar är 7-8
  • Kritiska: Kunder vars svar är 0-6.

NPS-rekommendationsindex räknas ut genom att subtrahera antalet förespråkare (%) från antalet kritiska (%).

 NPS-index kan anta vilket som helst värde mellan -100 och +100.

Kundupplevelsen i Social- och hälsovårdtjänster (NPS)