Väntetider och kundupplevelsen

I lagen fastställs inom vilken tid du ska få icke-brådskande vård. Att mäta kundupplevelsen ger oss information om hur våra tjänster fungerar.
Bild: Laura Oja

Vårdgarantin

Det föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen(Länk leder till extern tjänst) inom vilken tid du ska få vård som inte är brådskande. Detta kallas vårdgaranti.

Du bör vardagar få kontakt med en verksamhetsenhet inom primärvården, under tjänstetid under dag som du tagit kontakt. Ett hälsovårdsproffs ska också bedöma ditt vårdbehov under samma vardag som du kontaktade.

I Helsingfors får du kontakt med primärvården via digitala kanaler.

Vårdgarantin innebär att patienten ska få vård vid hälsostationen inom 14 dygn, då det är frågan om insjuknande, skada, förvärrad kronisk sjukdom, symtomdebut eller nedsättning av funktionsförmågan. Maxtiden på 14 dygn gäller inte vårdhändelser enbart för att erhålla intyg eller utlåtanden, hälsogranskningar och uppföljning. Även i andra situationer bör man få vård inom skälig tid, högst inom tre månader eller i enlighet med vård- eller rehabiliteringsplanen.

Tyvärr är det mycket trafik på tjänsterna och vi kan ännu inte nå målen för vårdgarantin i alla tjänster. Vi arbetar dock aktivt med att genomföra vårdgarantin.

Man ska få tandvård inom fyra månader. Vi erbjuder i första hand servicesedlar åt vuxna.

Om det vid undersökningar konstateras att du behöver sjukhusvård ska den specialiserade sjukvården bedöma din situation inom tre veckor från att remissen ankommit till sjukhuset, och du ska få vård inom sex månader.

I akuta situationer får du genast förstahjälpen och vård vid jouren.

Väntetider för tjänster som ordnas av Helsingfors stad

Våra hälsostationer använder sig av en återuppringningstjänst. I januari 2024 ringde vi upp klienterna i medeltal 10 timmar och 13 minuter efter att de tagit kontakt. Vid beräkningen av medelvärdet för fördröjningen av återuppringning har man inte kunnat beakta Fiskehamnen, Gräsviken och Gamlas på grund av olika sätt för rapportering.

Vi bedömer vårdbehovet omedelbart per telefon eller på plats, så väntetiden för bedömning är mindre än tre dagar. Mer än hälften av våra kunder som behöver ett läkarutlåtande kan undersökas på läkarmottagningen redan samma dag.

Med T3-mätningen följer vi hurdan väntetiden är till läkarnas och vårdarnas icke-brådskande mottagningstider. Väntetiden mäts genom att räkna den tredje lediga tidsbokningstiden i kalenderdagar. Hälsostationens T3-tal är centralmåttet, det vill säga medianen, för dessa tider. Akut vård eller akutmottagning ingår inte i T3-mätningen.

Stensböle hälsostation prövar på ett nytt arbetssätt som ska påskynda tillgången till icke-brådskande vård vid Helsingfors hälsostationer. Detta är en del av det att kunder från och med september ska få icke-brådskande vård inom två veckor.

Under försöksperioden kommer Stensböle hälsostation inte att ta emot nya kunder utöver de som precis flyttat till området. Om du vill kan du välja vilken annan hälsostation som helst i Helsingfors.

Hälsostation 4.12.2023 2.1.2024 1.2.2024
Degerö 45 43 46
Drumsö 36 23 24
Femkanten 15 17 24
Fiskehamnen 42 21 43
Gamlas 7 9 12
Gräsviken 6 3 5
Gårdsbacka 30 35 35
Haga 46 31 32
Jakobacka 40 37,5 31
Kvarnbäcken 54 49 47
Malm 37 39 40
Malmsgård 49 31 35
Munksnäs 29 22 21
Månsas 37 33 39
Nordsjö 46 42 50
Parkstad 19 20 22
Rönnbacka 44 38 35
Skomakarböle 37 28 18
Sockenbacka 46 38 36
Stengård 42 41 40
Stensböle 11 15 24
Svedängen 11 9 11
Åggelby 8 8 11
Hälsostationernas medeltal 32 28 30
Häslostationernas T3-väntetider för läkare i antal dygn

* = Köptjänst från 10/2021.

Hälsostation 4.12.2023 2.1.2024 1.2.2024
Degerö 49 30 42
Drumsö 17 20 17
Femkanten 39 28 38
Fiskehamnen 39 32 23
Gamlas 3 0 0
Gräsviken 14 11 8
Gårdsbacka 20 25 25
Haga 32 35 29
Jakobacka 35 14 15
Kvarnbäcken 7 32 34
Malm 14 21 31
Malmsgård 44 60 35
Munksnäs 45 33 42
Månsas 42 40 29
Nordsjö 15 7 15
Parkstad 21 12 18
Rönnbacka 24 13 13
Skomakarböle 11 17 13
Sockenbacka 43 31 41
Stengård 39 36 42
Stensböle 9 15 10
Svedängen 14 7 6
Åggelby 14 42 0
Hälsostationernas medeltal 26 24 23
Häslostationernas T3-väntetider för vårdare i antal dygn

* = Köptjänst från 10/2021.

I regel bedömer vi behovet av munhälsovård per telefon samma dag. Brådskande vård ges redan samma dag.

Coronavirusepidemin och bristen på arbetskraft har belastat munhälsovården. Som bäst betar vi av vårdköerna på många sätt. I vårdgarantikön finns just nu 5 882 personer (situationen 7.2.2024). För närvarande kontaktar vi dem som har tagit kontakt 20.9.2023 och som inte kunde erbjudas en tid då eller som inte har velat ta emot servicesedlar. 

Vi erbjuder vanligen vuxna möjligheten att använda servicesedel på privata mottagningar. Med servicesedeln får man fortare vård. Du kan kontrollera vårdtiderna för servicesedeln Palse.fi(Länk leder till extern tjänst).

Tillgång till icke-akut vård för vuxna per tandklinik

Tandklinik 1.12.2023 1.1.2024 1.2.2024
Degerö 82 88,5 80
Drumsö 90 90 76
Estnäs 90 90 90
Fiskehamnen 90 90 90
Gårdsbacka 90 90 90
Haga 90 76 90
Hertonäs strand 85 90 79
Jakobacka 90 90 90
Kvarnbäcken 90 90 90
Malm 90 90 90
Malmsgård 77 90 68
Mun- och tandcenter, icke-brådskande vård 81,5 90 90
Munksnäs 90 90 90
Månsas 90 90 90
Nordsjö 90 90 90
Parkstad 90 90 90
Poroviken 89 90 77
Rönnbacka 90 85 90
Skomakarböle 90 90 90
Sockenbacka 86,5 79 90
Stengård 90 90 90
Stensböle 90 90 90
Svedängen 90 90 90
Äggelby 90 90 90
Icke-akut tid hos tandläkaren
Tandklinik 1.12.2023 1.1.2024 1.2.2024
Degerö 60 61,5 46,5
Drumsö 90 90 68
Estnäs 45 29 26
Fiskehamnen 90 90 90
Gårdsbacka 39,5 28 24
Haga 90 90 69,5
Hertonäs strand 90 53 46
Jakobacka 65 66,5 74
Kvarnbäcken 90 29,5 31
Malm 90 90 90
Malmsgård 83,5 90 77,5
Mun- och tandcenter, icke-brådskande vård 90 90 90
Munksnäs 90 85 75
Månsas 64 45,5 36,5
Nordsjö 42 29,5 47,5
Parkstad 90 90 90
Poroviken 90 90 90
Rönnbacka 90 90 83,5
Skomakarböle 85,5 80 90
Sockenbacka 90 90 90
Stengård 90 67 76
Stensböle 36 25 44,5
Svedängen 71 56 65
Äggelby 90 90 79,5
Icke-akut tid hos munhygienist

Vi mäter väntetiderna för socialtjänster för äldre i dygn och publicerar uppgifterna tre gånger om året: 30.4., 31.8. och 31.12.

Väntetider för socialtjänster för äldre 30.4.2023

Personer över 75 år kan få bedömning av servicebehov inom sju dygn, vilket är den lagstadgad tiden. Väntetiden är i genomsnitt fyra dygn.

Väntetiden för långvarig heldygnsomsorg är cirka 16 dygn och det finns sju personer som har stått i kö i mer än tre månader.

Efter att ha fått ett positivt beslut om hemvård får man hemvård inom sju dygn.

Bedömning av servicebehov för personer över 75 år Genomförs inom 7 dygn. Median: 4 dygn.
Långvarig heldygnsomsorg Median: 16 dygn. Antal personer som har väntat mer än 3 månader: 7 personer.
Hemvård Tjänsten inleds när beslutet har fattats. Genomförs inom 7 dygn.
Väntetider för socialtjänster för äldre 30.4.2023

 

Väntetider för socialtjänster för äldre 31.8.2023

Personer över 75 år kan få bedömning av servicebehov inom sju dygn, vilket är den lagstadgad tiden. Väntetiden är i genomsnitt sex dygn.

Väntetiden för långvarig heldygnsomsorg är cirka 30 dygn och det finns sex personer som har stått i kö i mer än tre månader.

Efter att ha fått ett positivt beslut om hemvård får man hemvård inom sju dygn.

Bedömning av servicebehov för personer över 75 år Genomförs inom 7 dygn. Median: 6 dygn.
Långvarig heldygnsomsorg Median: 30 dygn. Antal personer som har väntat mer än 3 månader: 6 personer.
Hemvård Tjänsten inleds när beslutet har fattats. Genomförs inom 7 dygn.
Väntetider för socialtjänster för äldre 31.8.2023

 

Väntetider för socialtjänster för äldre 31.12.2023

Personer över 75 år kan få bedömning av servicebehov inom sju dygn, vilket är den lagstadgad tiden. Väntetiden är i genomsnitt tre dygn.

Väntetiden för långvarig heldygnsomsorg är cirka 23 dygn och det finns fjorton personer som har stått i kö i mer än tre månader.

Efter att ha fått ett positivt beslut om hemvård får man hemvård inom sju dygn.

Bedömning av servicebehov för personer över 75 år Genomförs inom 7 dygn. Median: 6 dygn.
Långvarig heldygnsomsorg Median: 23 dygn. Antal personer som har väntat mer än 3 månader: 9 personer.
Hemvård Tjänsten inleds när beslutet har fattats. Genomförs inom 7 dygn.
Väntetider för socialtjänster för äldre 31.12.2023

 

Kundupplevelsen vid hälsostationer och tandvårdskliniker

Vi samlar in kundrespons med hjälp av pekskärmsenheter vid hälsostationerna och tandvårdsklinikerna. Att mäta kundupplevelsen ger oss information om hur tjänsterna fungerar, och vi använder oss av resultaten för att utveckla verksamheten. 

Vi följer upp kundupplevelsen med hjälp av bland annat NPS-indexet. NPS (Net Promoter Score) är ett referensindex som beskriver sannolikheten för att våra kunder ska rekommendera våra tjänster åt andra. När resultatet är positivt rekommenderas tjänsten mer än den kritiseras.

I det uppdaterade diagrammet presenteras de månatliga resultaten av NPS-indexet på hälsostationer, internmedicinska polikliniker och tandkliniker. Resultaten kan granskas integrerat eller per verksamhetsställe. I diagrammet visas endast de resultat som har fått mer än 20 svar per månad.

I Helsingfors har de mångsidiga social- och hälsovårdstjänsterna vanligen samlats under samma tak. Vid granskningen av  nettorekommendationsindexets resultat bör man ta hänsyn till att respons ges på en apparat i som placerats i aulan i ett verksamhetsställe. Resultaten kan därför också ge en bredare bild av verksamheten på en och samma våning eller i hela byggnaden.

Nettorekommendationsindex (NPS)

NPS-index mäts genom att fråga kunden: "Hur sannolikt skulle du rekommendera tjänsten till andra?". Frågan besvaras på en skala från 0 till 10, där 0 = mycket osannolikt och 10 = högst sannolikt.

På basis av svaren delas kunderna in i tre grupper:

  • Förespråkare: Kunder vars svar är 9-10
  • Passiva: Kunder vars svar är 7-8
  • Kritiska: Kunder vars svar är 0-6.

NPS-rekommendationsindex räknas ut genom att subtrahera antalet förespråkare (%) från antalet kritiska (%).

 NPS-index kan anta vilket som helst värde mellan -100 och +100.

Kundupplevelsen i Social- och hälsovårdtjänster (NPS)