Hoppa till huvudinnehåll

Helsingfors stad förnyar sin webbplats 2021–2022. Under övergångsfasen kommer delar av den gamla och nya webbplatsen att synas samtidigt. Du är nu på den nya sidan för Kundens uppgifter och rättigheter.

Väntetider och kundupplevelsen

I lagen fastställs inom vilken tid du ska få icke-brådskande vård. Att mäta kundupplevelsen ger oss information om hur våra tjänster fungerar.
Bild: Laura Oja

I hälso- och sjukvårdslagen  fastställs inom vilken tid du ska få icke-brådskande vård. Det kallas för vårdgaranti. 

 • Du ska omedelbart få kontakt med hälsovårdscentralen under hälsovårdscentralens öppettider. 
 • En yrkesutbildad person inom hälsovården måste bedöma ditt vårdbehov senast tre vardagar efter att du kontaktat hälsovårdscentralen. 
 • Du ska få vård på hälsostationen inom tre månader. 
 • Du ska få tandvård inom sex månader. 
 • Om det vid en undersökning konstateras att du behöver sjukhusvård, ska specialsjukvården bedöma din situation inom tre veckor efter att remissen inkommit till sjukhuset, och du ska få vård inom sex månader. 

I brådskande fall får du genast vård och första hjälpen vid jourmottagningen. 

Väntetider för tjänster som ordnas av Helsingfors stad

Våra hälsostationer använder sig av en återuppringningstjänst. I juni 2022 ringde vi upp klienterna i medeltal 1 timma och 58 minuter efter att de tagit kontakt. Vid beräkningen av medelvärdet för fördröjningen av återuppringning har man inte kunnat beakta Fiskehamnen, Gräsviken, Gamlas och Stengård på grund av olika sätt för rapportering.

Vi bedömer vårdbehovet omedelbart per telefon eller på plats, så väntetiden för bedömning är mindre än tre dagar. Mer än hälften av våra kunder som behöver ett läkarutlåtande kan undersökas på läkarmottagningen redan samma dag.

Med T3-mätningen följer vi hurdan väntetiden är till läkarnas icke-brådskande mottagningstider. Väntetiden mäts genom att räkna den tredje lediga tidsbokningstiden i kalenderdagar. Hälsostationens T3-tal är centralmåttet, det vill säga medianen, för dessa tider. Akut vård eller akutmottagning ingår inte i T3-mätningen. 

Under coronapandemin har personalen vid Helsingfors egna hälsostationer flyttats flera gånger till andra uppgifter från hälsostationernas icke-brådskande klientarbete och därför har vi inte kunnat erbjuda lika mycket icke-brådskande vård som normalt. Detta försämrar T3-tiderna i hälsostationerna ytterligare utom vid hälsostationerna i Gamlas och Gräsviken.

I Nordsjö genomfördes det vid årsskiftet 2021–2022 en verksamhetsförändring där serviceprocesserna förnyades. T3-talet för Nordsjö hälsostation är därför inte helt jämförbar med de övriga hälsostationernas T3-tal. I stället för en läkartid ges klienten först en icke-brådskande mottagningstid till någon annan yrkesutbildad person inom hälsovården, till exempel en sjukskötare eller en fysioterapeut. T3-talet för Nordsjö beskriver denna tid. Om en läkare behövs, genomförs läkarens bedömning omedelbart i samband med besöket hos en annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som mångprofessionellt samarbete.

Häslostationernas T3-väntetider för läkare i antal dygn
Hälsostation 1.6.2022 4.7.2022 1.8.2022
Haga 43 42 37
Jakobacka 16 29 11
Fiskehamnen 42 42 42
Gamlas* 22 19 25
Stengård (fd. Tölö) 32 40 46
Stensböle 39 46 28
Gårdsbacka 34 45 33
Degerö 42 47 48
Drumsö 39 41 38
Malm 43 29 32
Malmgård 29 38 32
Månsas 40 33 36
Munksnäs 44 44 43
Kvarnbäcken 49 51 47
Åggelby 20 31 29
Svedängen 40 33 10
Rönnbacka 22 30 38
Sockenbacka 35 38 37
Parkstad 42 42 42
Gräsviken* 1 3 2
Skomakarböle 35 22 32
Femkanten 39 44 42
Nordsjö 90 90 32
Hälsostationernas medeltal 36 38 33

* = köptjänst från 10/2021

 

Stäng

I regel bedömer vi behovet av munhälsovård per telefon. Väntetiden för bedömningen är under tre dagar. Efter bedömningen av vårdbehovet får du icke-brådskande vård inom tre månader. 

Coronavirusepidemin har belastat munhälsovården. För närvarande betar vi av vårdskulden på många sätt. Till vuxna erbjuder vi ofta möjligheten att använda servicesedlar på privata mottagningar.   

Stäng

Inom Helsingfors stads specialsjukvård inleder vi bedömningen av vårdbehov i regel inom tre dygn efter att remissen har kommit till oss. 

Väntetiden till inremedicinska polikliniker är i medeltal (median) 36 dygn i april 2021. Alla fick i regel vård inom tre månader.  

Väntetiden till de psykiatriska poliklinikerna var i medeltal 37 dygn. Alla fick i regel vård inom mindre än tre månader. 

En stor del av Helsingfors stads specialsjukvård produceras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). På HUS webbplats får du information om bland annat väntetider för olika medicinska specialområden. 

Väntetider till specialiserad sjukvård (HUS)

Stäng

Vi publicerar information om väntetider för tjänster för äldre tre gånger per år. Med väntetid avses den tid som går från att ansökan lämnas in till dess att den äldre får den tjänst som hen ansökt om. 

Vi följer väntetiderna inom dygnetruntvården och dagverksamheten

 • Väntetiden för långvarig dygnetruntvård var 32 dygn (median) i december 2021. Målsatt tid är högst 90 dygn. Det fanns 21 personer som hade väntat på tjänsten i över tre månader. I december 2021 gjordes 176 positiva beslut och 5 negativa beslut. Långvarig dygnetruntvård innefattar intensifierade boendetjänster och vård på äldreboenden.  
 • Väntetiden för dagverksamheten var 60 dygn (median) i december 2021. Den målsatta tiden är högst 90 dygn. Det fanns 86 personer som hade väntat på tjänsten i över tre månader. Mellan september och december 2021 gjordes 1602 positiva beslut och 2 negativa beslut.
  Platserna för dagverksamhet har på grund av corona varit stängda under en del av 2021.
   
Stäng

Kundupplevelsen vid hälsostationer och tandvårdskliniker

Vi samlar in kundrespons med hjälp av pekskärmsenheter vid hälsostationerna och tandvårdsklinikerna. Att mäta kundupplevelsen ger oss information om hur tjänsterna fungerar, och vi använder oss av resultaten för att utveckla verksamheten. 

Vi följer upp kundupplevelsen med hjälp av bland annat NPS-indexet. NPS (Net Promoter Score) är ett referensindex som beskriver sannolikheten för att våra kunder ska rekommendera våra tjänster åt andra. När resultatet är positivt rekommenderas tjänsten mer än den kritiseras. 

Diagrammet som presenterar de månatliga resultaten av NPS-indexet  finns på vår finskspråkiga webbplats.