Socialarbete inom barnskyddets eftervård

Våra klienter är barn och ungdomar som har varit omhändertagna eller placerade utom hemmet i mer än sex månader, men omhändertagandet eller placeringen har upphört.  

I barnskyddets eftervård stödjer vi barn och unga som har varit omhändertagna eller placerade utom hemmet i över sex månader, och vars omhändertagande eller placering har upphört. 

Eftervården inleds vanligtvis efter att placeringen avslutats, men den kan också inledas senare. Ungdomar har rätt till eftervård (i enlighet med barnskyddslagen) i fem år efter att hen senast var klient hos barnskyddet eller fram till att hen fyller 23 år. Före lagen ändrades 2024 var åldersgränsen 25 år.

23-24-åringar får dock fortfarande tjänster av eftervårdsteamet fram till 25 års ålder (i enlighet med socialvårdslagen). De kan exempelvis få ekonomisk hjälp och medel för eget hushåll, men också tjänster dygnet runt. 

Eftervårdens sociala tjänster hjälper med frågor kring boende, utkomst, hälsa, studier, arbete och självständighet.   

Den ansvariga socialarbetaren planerar vilket stöd ungdomarna behöver och utarbetar en klientplan tillsammans. Detta kan även göras i samarbete med en socialhandledare.

Barnens eller ungdomarnas närstående och nätverk exempelvis från skolan eller hälso- och sjukvården är också välkomna att delta i samarbetet.  

Ett barn eller en ung person kan själv kontakta oss för att inleda tjänsten.  

Då eftervårdens socialarbete avslutas kan vår socialarbetare hänvisa klienten till andra tjänster som kommunen erbjuder. 

Eftervårdens telefonrådgivning: 

050 4950 750, må-fre kl. 8.15-16  

Serviceställen

Verksamhetsstället för eftervård

Adress: Sörnäs strandväg 33, 00500 Helsingfors