Social- och patientombuden

Om du eller en närstående till dig har behandlats fel hos social- eller hälsovården eller om du vill ha information om dina rättigheter, kan du få råd av social- och patientombuden.

Du kan kontakta social- och patientombuden om du är missnöjd med den vård eller betjäning du fått, hur du bemötts eller om du behöver råd om dina rättigheter i social- och hälsovården eller småbarnspedagogiken.

Social- och patientombuden

- ger råd och handledning i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen, klientlagen och lagen om småbarnspedagogik

- ger råd och vid behov biträder klienten/patienten eller dennas representant att göra en anmärkning

- ger råd för att överklaga, be om omprövning, yrka på skadestånd eller ersättning för patient- eller läkemedelsskada eller hur man inleder ett annat ärende som gäller rättsskyddet inom hälsovården, socialvården eller småbarnspedagogiken vid behörig myndighet

- informerar om klientens och patientens rättigheter

- samlar information om patienternas och klienternas kontakter och följer upp hur deras rättigheter och ställning utvecklas

- arbetar även i övrigt för att främja klienternas och patienternas rättigheter och för att dessa ska tillgodoses.

Social- och patientombuden är opartiska och fattar inga beslut och tar inte ställning till medicinsk vård eller personalens handlingar. Social- och patientombudens tjänster är gratis.

Helsingfors stad ordnar social- och patientombudens funktioner för den offentliga och privata social- och hälsovården, företagshälsan och småbarnspedagogiken. HUS har egna patientombud.

HUS patientombuds verksamhet omfattar den hälsovård som HUS organiserar och producerar. Staten har patientombud för statliga psykiatriska sjukhus, Försvarsmaktens hälsovård och inom fångvården. Arbetshälsoinstitutet ordnar med patientombud för sina hälso- och sjukvårdstjänster.

Uträtta ärenden på webben

Krypterad e-post

Öppet dygnet runt varje dag
Kräver identifiering. Länken öppnas i en ny flik.

Kontaktbegäran till social- och patientombuden

Öppet dygnet runt varje dag
Länken öppnas i en ny flik.

Ring

Social- och patientombudens rådgivning

Öppet mån-tor 09-11
Samtalets pris: normalt samtalspris