Barnskyddsanmälan 

Genom barnskyddsanmälan får en socialarbetare inom barnskyddet information om ett barn som eventuellt behöver hjälp.  

På den här sidan

När ska jag kontakta barnskyddet?    

Om du behöver hjälp med familjeliv och föräldraskap, kontakta socialrådgivningen för barnfamiljer.    

Se kontaktuppgifter till socialrådgivningen

Kontakta barnskyddet om du blir orolig för hur dit eget barn mår, eller för ett annat barn som växer upp i din omgivning. Oron kan orsakas av exempelvis följande:    

 • Föräldrarna använder mycket rusmedel   
 • Föräldrarnas mentala problem, utmattning eller sjukdom   våld i familjen   
 • Barnets eget beteende utgör en risk eller olägenhet för sig själv, exempelvis missbruk, kriminella handlingar eller skolkning.   
 • Barnet har överdrivet ansvar för vardagen t.ex. om föräldern insjuknat.   

Om du inte är säker på om du ska göra en barnskyddsanmälan kan du fråga  barnskyddet utan att berätta barnets identitet.    

Om du vill kan du kontakta oss och göra en barnskyddsanmälan anonymt.   

Det viktigaste är att du genast tar kontakt. Det är yrkesfolkets uppgift att inom socialvården bedöma om anmälan leder till akuta åtgärder.   

Gör barnskyddsanmälan även om du tror att någon annan redan har gjort en anmälan eller om du vet att familjen redan är barnskyddsklient. En ny anmälan eller flera anmälningar hjälper socialarbetarna att se familjens situation bättre.  

Vem kan göra barnskyddsanmälan?   

Vem som helst. Exempelvis kan barnskyddsanmälan göras av.:

 • Barnet själv   
 • En förälder    
 • En granne   
 • En anhörig   
 • Någon annan som oroar sig för barnet   

Vilken information behöver jag för en barnskyddsanmälan?   

Uppge i barnskyddsanmälan :

 • barnets personuppgifter, om du vet   
 • orsaken   
 • om barnet eller vårdnadshavaren har informerats om barnskyddsanmälan.   

Hur gör jag en barnskyddsanmälan?   

 1. Barnskyddsanmälan i Maisa

  Gör en barnskyddsanmälan i Maisa utan inloggning eller på Maisa-appens förstasida under ”Gör anmälan om behov av socialvård”. Om din anmälan gäller ett barn som bor i Helsingfors, välj Helsingfors som kommun och ”Anmälan om barn 0–17 år” som typ av anmälan. Fyll i formuläret och klicka på sänd.   

  Till Maisa (Länk leder till extern tjänst)

 2. Barnskyddsanmälan per telefon

  Du kan också göra en barnskyddsanmälan eller be om råd på barnskyddets journummer 09 310 62040(Link startar ett telefonsamtal). Tjänsten är öppen vardagar kl. 8:15–16.  

  På kvällar och veckoslut kan du i brådskande fall göra en barnskyddsanmälan genom att ringa socialjouren.  

  Se socialjourens kontaktuppgifter

 3. Barnskyddsanmälan på blankett

  Alternativt kan du fylla i blanketten för barnskyddsanmälan och posta den  till enheten för bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer i ditt bostadsområde.   

  Fyll i blanketten för barnskyddsanmälan(Länk leder till extern tjänst)

  Titta på kontaktuppgifterna till ditt kontor

 4. Hur gör en anmälningsskyldig anställd eller myndighet en barnskyddsanmälan?

  Om du är en anmälningsskyldig anställd hos staden eller HUS och använder datasystemet Apotti, gör anmälan via systemet.  

  Andra myndigheter, såsom polisen, kan göra en elektronisk anmälan via länken nedan:  

  Elektroniska myndighetsanmälningar(Länk leder till extern tjänst)

  Om ditt ärende är brådskande lönar det sig i första hand att kontakta oss per telefon. Myndigheternas jourtelefon betjänar under tjänstetid på numret 09 310 62066(Link startar ett telefonsamtal)

  Utanför tjänstetid kan du kontakta socialjouren.  

  Se socialjourens kontaktuppgifter

Vad händer efter barnskyddsanmälan?   

Om barnet inte är barnskyddsklient utreder socialarbetaren vid enheten för bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer din anmälan inom sju vardagar. Hen kontaktar familjen och andra arbetstagare som känner till barnets situation till exempel i daghemmet, skolan eller rådgivningen.   

Om barnet är barnskyddsklient utreder den socialarbetare som ansvarar för barnets ärenden barnskyddsanmälan.   

Ibland måste socialarbetaren inom barnskyddet på basis av anmälan vidta akuta  åtgärder. Ibland räcker det med att anmälan lugnt reds ut tillsammans med barnet och de anhöriga. Mycket ofta räcker en bedömning av servicebehovet som stöd för familjen. För barnfamiljer erbjuds olika typer av stöd utan klientskap inom barnskyddet.   

Hur avgörs stödbehovet för barn och föräldrar?   

Vi tillämpar en enhetlig bedömningsmodell med hjälp av vilken vi tillsammans med barnet och föräldrarna bedömer deras behov av stöd och hjälp.   

Tuen tarpeen arviointimallit eri kieliltä löytyvät alta:  

arabiska (PDF) 

engelska (PDF) 

franska (PDF) 

svenska (PDF) 

somali (PDF) 

finska (PDF) 

ryska (PDF) 

estniska (PDF) 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/kontakta-barnskyddet.