Walk in-service för underhållsärenden

Ni kan besöka oss utan tidsbokning för att avtala om underhåll för barn.

Underhållet är en av de avtalsfrågor som gäller barn. Underhållsbidrag är ett månatligt belopp som föräldern som bor någon annanstans betalar för barnet , och på detta sätt sköter sin del av barnets underhåll.

Underhållsbidraget bekräftas med ett avtal eller med en tingsrättsdom.

Den förälder som efter skilsmässan inte längre bor på samma adress som barnet ska betala underhållsbidrag till den förälder hos vilken barnet är skriven.

När barnet bor växelvis hos båda, kan det beslutas att det eventuella underhållsbidraget ska betalas av den ena föräldern, oavsett hos vilken förälder barnet är skrivet. Vår så kallade walk in-service finns till för dig i underhållsfrågor. Du kan besöka oss tillsammans med den andra föräldern för att komma överens om att fortsätta eller ändra underhållsavtalet eller -beslutet när situationen är klar.

En sådan situation kan vara till exempel arbetslöshet, som påverkar underhållsförmågan.

Boka i stället en vanlig tid för förhandling genom den centraliserade tidsbokningen om du tillsammans med den andra föräldern ska ingå ett första underhållsavtal eller om underhållsbidraget ska fastställas exempelvis på grund av att det krävs en mer ingående utredning för företagare.

Båda föräldrarna behövs i walk-in-tjänsten, och den är endast avsedd för ärenden som rör underhållsbidraget.

Walk in-servicen är öppen på tisdagar kl. 9-11. Från och med februari 2024 kommer vi endast att ha öppet en gång i månaden: 27.2, 26.3, 30.4, 28.5 och 18.6. Könummer ges kl. 8.30-9.30 när båda föräldrarna är närvarande och formulären är ifyllda. Ett könummer ges när båda parterna är på plats.

Betjäningen sker vid Helsingfors stads familjerättsliga ärenden på Estnäsgatan 2, 4:e våningen.

Förberedelser för walk-in

Walk-in-tjänsten är avsedd för snabba besök och därför ska man förbereda sig. Om det krävs osedvanligt mycket utredning för att fastställa underhållet, exempelvis för företagare, kan detta inte göras i walk-in-tjänsten. 

 1. Red ut tillgångarna

  För att bedöma underhållsförmågan krävs en utredning över tillgångarna. Skriv ut och fyll i formuläret före ni kommer till walk-in-tjänsten.  

  Utredningsblanketten  (PDF)

 2. Lämna förhandsuppgifter

  Skriv ut och fyll i formuläret före ni kommer till walk-in-tjänsten. 

  Formulär för förhandsuppgifter (PDF)  (på finska)

 3. Dokument och verifikat som man ska ta med sig

  • Formulret med förhandsuppgifter 
  • Intyg över tillgångar. Till detta ska bifogas verifikat över utgifter och inkomster samt det senaste beskattningsintyget eller förhandsifylld skattedeklaration. 
  • Om det tidigare har ingåtts avtal om barnet någon annanstans än i Helsingfors eller om ni har ett domstolsbeslut om underhållet, ska ni ta med detta avtal/beslut. 

Serviceställen

Familjerättsliga ärenden

Adress: Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors