Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter till rekryteringen

På den här sidan

Så här söker du jobb hos oss

Helsingfors social- och hälsovårdssektor rekryterar sina anställda själv, men rekryteringen styrs av Helsingfors stads gemensamma anvisningar, lagar och regler, som du kan läsa mer om via den här länken.

1. Se lediga jobb

Lediga jobb hittar du på webbplatsen Helsinkirekry.fi, där du också kan lämna in din arbetsansökan. Du får fram svenskspråkiga annonser när du väljer språk vid ”avancerad sökning”.

Gå till webbplatsen Helsinkirekry

2. När du har lämnat in ansökan

När ansökningstiden har gått ut kallar vi en del av de sökande till arbetsintervju. I platsannonsen berättar vi i allmänhet om det i urvalsprocessen även ingår grupp- eller videointervjuer utöver den individuella intervjun.

3. Om du blir vald

När du har fått veta att du blivit vald kommer du överens med din chef om när du ska börja jobba, lön, prövotid, arbetsorientering och andra viktiga saker.

Arbetsavtalet upprättas alltid skriftligt. Tjänsteinnehavare får ett tjänsteförordnande. Ett muntligt avtal gäller tills man har skrivit på ett skriftligt avtal.

4. Om du inte fick napp

Ge inte upp om du inte blev vald den här gången. Vi får ofta in flera bra ansökningar till samma plats, fast vi bara kan välja en. Nästa gång du söker ett jobb kan valet falla på just dig.

Bild: Jussi Hellsten
Bild: Julia Kivelä

Kontakta rekryteringen

När du har hittat ett jobb som intresserar kan de personer som nämns i annonsen ge mer information vid behov.  

Om inga lämpliga uppdrag är lediga just nu kan du kontakta våra rekryteringskonsulter:

Ring 09 310 42300

Telefonnumret betjänar må–fr kl. 9–12

Skicka ett meddelande soterekry@hel.fi

Rekryteringens kontaktuppgifter för läkare och tandläkare

Du kan fråga om läkarnas arbetsmöjligheter direkt från de rekryterande överläkarna, vars uppgifter du hittar nedan. Du kan också kontakta rekryteringskonsulterna: sote.laakarirekry@hel.fi , tfn 09 310 33617 .

Förfrågningarna gällande anställning av tandläkare kan skickas till: toimistohammaslaakari.suunte@hel.fi .

Hälsostation Överläkare Kontaktuppgifter
Stensböle hälsostation Riikka Kemppainen 040 3340939, riikka.kemppainen@hel.fi
Gårdsbacka hälsostation Kaidi Aru 040 660 9140, kaidi.aru@hel.fi
Kvarnbäckens hälsostation Ragnar Ulfvens 040 176 3184, ragnar.ulfvens@hel.fi
Nordsjö familjecenter och central för hälsa och välbefinnande Aino Rubini 040 557 4695, aino.rubini@hel.fi
     
Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande Sanna Lakoma 040 6625212, sanna.lakoma@hel.fi
 

Pirjetta Uusikylä

040 5716290, pirjetta.uusikyla@hel.fi

Degerö hälsostation Olli-Matti Valkonen 050 3486490, olli-matti.valkonen@hel.fi
     
Stengårds hälsostation Henna Eskelinen 040 5092756, henna.eskelinen@hel.fi
  Hanna Paatela 050 3631415, hanna.paatela@hel.fi

Drumsö hälsostation

Liisa Salminen 050 3203916, liisa.salminen@hel.fi

Femkantens hälsostation  

Vappu Harlin 040 6463477, vappu.harlin@hel.fi
     
Jakobacka hälsostation Satu Kaakko-Vornanen

050 402 2934, satu.kaakko-vornanen@hel.fi

Malms hälsostation Päivi Pétas 050 379 7423, paivi.petas@hel.fi  
Parkstads hälsostation Arber Mehmeti 040 6740382, arber.mehmeti@hel.fi  
Skomakarböle hälsostation Olli Haltia 040 6240781, olli.haltia@hel.fi
     

Haga hälsostation

Marjo R. Halttunen 040 3341328, marjo.r.halttunen@hel.fi

Malmgårds hälsostation

Iiris Neuvonen 040 336 1076, iiris.neuvonen@hel.fi
Munksnäs hälsostation Nora Grotenfelt 0406198349, nora.grotenfelt@hel.fi
Sockenbacka hälsostation Erno Vähärautio 040 480 5787, erno.vaharautio@hel.fi

 

   

Månsas hälsostation

Tomas Lundqvist 040 334 1195, tomas.lundqvist@hel.fi
Åggelby hälsostation Meri Linna 050 4025637, meri.linna@hel.fi
Svedängens hälsostation Päivi Gröhn 040 634 1242, paivi.grohn@hel.fi
Rönnbacka hälsostation Silja Klinkmann 040 1878714, silja.klinkmann@hel.fi

 

Stäng

Centraliserade tjänsten Överläkare Kontaktuppgifter
Epidemiologisk verksamhet Sanna Isosomppi 050 5729550, sanna.isosomppi@hel.fi
Centraliserad preventivrådgivning Maria Pekkola 040 3526370, maria.pekkola@hel.fi
Läkare inom skol- och studerandehälsovården Maria Enlund-Cerullo 040 6473790, maria.enlund-cerullo@hel.fi
Initiativ för mental hälsa för barn och unga Sari Korpirinne 040 6351318, sari.korpirinne@hel.fi
Barnpsykiatriska arbetsgruppen Lisa Rekola 040 7371036, lisa.rekola@hel.fi
Inremedicinska polikliniken Kristiina Söderlund 050 4022922, kristiina.soderlund@hel.fi
Läkare inom mödra- och barnrådgivning Ulrika Winqvist 040 5386189, ulrika.winqvist@hel.fi
Stäng

  Överläkare Kontaktuppgifter
Förstalinjens tjänster Teemu Peltonen teemu.peltonen@hel.fi
 

Jansson Petri

petri.jansson@hel.fi

Tjänster för affektiva störningar Veera Pohjolainen veera.pohjolainen@hel.fi
  Pauliina Etelämäki-Huhtala pauliina.etelamakihuhtala@hel.fi
  Jessica Helppi jessica.helppi@hel.fi
  Kirsi Suominen kirsi.suominen@hel.fi
Psykostjänster Katriina Franssila katriina.franssila@hel.fi
  Teemu Männynsalo teemu.mannynsalo@hel.fi
Missbrukartjänster Kaisa Kuurne kaisa.kuurne@hel.fi
Stäng

  Överläkare Kontaktuppgifter
Dals sjukhus Aija Vanhanen 050 3056448, aija.vanhanen@hel.fi
Malms sjukhus Anna-Maija Sutela  050 4022916, annamaija.sutela@hel.fi
Storkärrs sjukhus Jaana Saarenheimo 050 4022720, jaana.saarenheimo@hel.fi
Läkare vid hemvård Jonne Sirola 050 3427492, jonne.sirola@hel.fi
Hemsjukhuset Taina Toivanen 050 5300590, taina.a.toivanen@hel.fi
Stäng

Rekryteringens kontaktuppgifter för barnskyddet

Verksamhet för mottagning av barn  Chef för Åggelby barnhem Karoliina Härkönen
tfn 050 3444643, karoliina.harkonen@hel.fi  
Verksamhet för mottagning av ungdomar Direktör Ilkka Konola vik. Solja Vainio (Berghäll, Hertonäs och Malmgård) tfn 040 3341238, solja.vainio@hel.fi
Verksamhet för mottagande familjer Ledande handledare Susa Markovaara, tfn 040 1684195, susa.markovaara@hel.fi
Psykologtjänster Ledande psykolog Satu Tuhkanen, tfn 050 5676227, satu.tuhkanen@hel.fi

 

Stäng