Kontaktuppgifter till rekryteringen

Två anställda går upp för trappan.
Välkommen att jobba inom social-, hälsovårds- och räddningsbranschen i Helsingfors stad! På denna sida hittar du instruktioner för jobbsökning och kontaktuppgifter för vår rekrytering. Du kan kontakta våra rekryteringskonsulter, även om du just nu inte hittar ett jobb som passar dig, bland de lediganslagna platserna.

Så här söker du jobb hos oss

 

Helsingfors social- och hälsovårdssektor rekryterar sina anställda själv, men rekryteringen styrs av Helsingfors stads gemensamma anvisningar, lagar och regler, som du kan läsa mer om via den här länken.

1. Se lediga jobb

Lediga jobb hittar du på webbplatsen Helsinkirekry.fi, där du också kan lämna in din arbetsansökan. 

Gå till webbplatsen Helsinkirekry

2. När du har lämnat in ansökan

När ansökningstiden har gått ut kallar vi en del av de sökande till arbetsintervju. I platsannonsen berättar vi i allmänhet om det i urvalsprocessen även ingår grupp- eller videointervjuer utöver den individuella intervjun.

3. Om du blir vald

När du har fått veta att du blivit vald kommer du överens med din chef om när du ska börja jobba, lön, prövotid, arbetsorientering och andra viktiga saker.

Arbetsavtalet upprättas alltid skriftligt. Tjänsteinnehavare får ett tjänsteförordnande. Ett muntligt avtal gäller tills man har skrivit på ett skriftligt avtal.

4. Om du inte fick napp

Ge inte upp om du inte blev vald den här gången. Vi får ofta in flera bra ansökningar till samma plats, fast vi bara kan välja en. Nästa gång du söker ett jobb kan valet falla på just dig.

Bild: Julia Kivelä

Kontakta rekryteringen

När du har hittat ett jobb som intresserar kan de personer som nämns i annonsen ge mer information vid behov.  

Om inga lämpliga uppdrag är lediga just nu kan du kontakta våra rekryteringskonsulter:

Ring 09 310 42300(Link startar ett telefonsamtal)

Telefonnumret betjänar må–fr kl. 9–12

Skicka ett meddelande sotepe.rekry@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Rekryteringens kontaktuppgifter för läkare och tandläkare

Du kan fråga om läkarnas arbetsmöjligheter direkt från de rekryterande överläkarna, vars uppgifter du hittar nedan. Du kan också kontakta rekryteringskonsulterna: sotepe.laakarirekry@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tfn 09 310 33617(Link startar ett telefonsamtal).

Förfrågningarna gällande anställning av tandläkare kan skickas till: toimistohammaslaakari.suunte@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Hälsostation Överläkare Kontaktuppgifter
Utbildningsöverläkare Johanna Anttila-Bondestam  040 161 2769, johanna.anttila-bondestam@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 
Stensböle hälsostation Taina Salo 040 336 1038, taina.salo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Gårdsbacka hälsostation Kaidi Aru 040 660 9140, kaidi.aru@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Kvarnbäckens hälsostation Mika Muhonen 09 310 60318, mika.muhonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Nordsjö familjecenter och central för hälsa och välbefinnande Alvar Martti 040 557 4695, alvar.martti@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
     
Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande Sanna Lakoma 040 6625212, sanna.lakoma@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
  Kim Nygård 040 334 2031, kim.nygard@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Degerö hälsostation Olli-Matti Valkonen 050 3486490, olli-matti.valkonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
  Carissa Borlase 040 334 1360, carissa.borlase@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Stengårds hälsostation Henna Eskelinen 040 5092756, henna.eskelinen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
  Hanna Paatela 050 3631415, hanna.paatela@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Drumsö hälsostation Liisa Salminen 050 3203916, liisa.salminen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Femkantens hälsostation   Vappu Harlin 040 6463477, vappu.harlin@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
     
Jakobacka hälsostation Satu Kaakko-Vornanen 050 402 2934, satu.kaakko-vornanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Malms hälsostation Päivi Pétas 050 379 7423, paivi.petas@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 
Parkstads hälsostation Marika Buch Lund 040 6148008, marika.buch.lund@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Skomakarböle hälsostation Olli Haltia 040 6240781, olli.haltia@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
     
Haga hälsostation Marjo R. Halttunen 040 3341328, marjo.r.halttunen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Malmgårds hälsostation Iiris Neuvonen 040 336 1076, iiris.neuvonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Munksnäs hälsostation Nora Grotenfelt 0406198349, nora.grotenfelt@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Sockenbacka hälsostation Erno Vähärautio 040 480 5787, erno.vaharautio@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
     
Månsas hälsostation Tomas Lundqvist 040 334 1195, tomas.lundqvist@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Åggelby hälsostation Pasi Järvinen 050 4025637, pasi.jarvinen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Svedängens hälsostation Wilma Virtanen 040 6341242, wilma.virtanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Rönnbacka hälsostation Silja Klinkmann 040 1878714, silja.klinkmann@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

 

Centraliserade tjänsten Överläkare Kontaktuppgifter
Epidemiologisk verksamhet Sanna Isosomppi 050 5729550, sanna.isosomppi@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Centraliserad preventivrådgivning Maria Pekkola 040 3526370, maria.pekkola@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Läkare inom skol- och studerandehälsovården Saara Heinänen 040 647 3790, saara.heinanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
  Tiina Remes 040 653 5639, tiina.remes@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Initiativ för mental hälsa för barn och unga Sari Korpirinne 040 6351318, sari.korpirinne@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Barnpsykiatriska arbetsgruppen Lisa Rekola 040 7371036, lisa.rekola@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Inremedicinska polikliniken Kristiina Söderlund 050 4022922, kristiina.soderlund@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Läkare inom mödra- och barnrådgivning Ulrika Winqvist 040 5386189, ulrika.winqvist@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Sjukhus Överläkare Kontaktuppgifter
Dals sjukhus Aija Vanhanen 050 3056448, aija.vanhanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Malms sjukhus Anna-Maija Sutela  050 4022916, annamaija.sutela@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Storkärrs sjukhus Jaana Saarenheimo 050 4022720, jaana.saarenheimo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Läkare vid hemvård Jonne Sirola 050 3427492, jonne.sirola@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Hemsjukhuset Taina Toivanen 050 5300590, taina.a.toivanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Rekryteringens kontaktuppgifter för barnskyddet

Enhet Kontaktuppgifter
Verksamhet för mottagning av barn  Chef för Åggelby barnhem Karoliina Härkönen
tfn 050 3444643, karoliina.harkonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)  
Verksamhet för mottagning av ungdomar Direktör Ilkka Konola vik. Solja Vainio (Berghäll, Hertonäs och Malmgård) tfn 040 3341238, solja.vainio@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Verksamhet för mottagande familjer Ledande handledare Susa Markovaara, tfn 040 1684195, susa.markovaara@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Psykologtjänster Ledande psykolog Satu Tuhkanen, tfn 050 5676227, satu.tuhkanen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)