Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd, Berghäll

I Berghäll betjänar vi klienter i södra och sydöstra Helsingfors samt alla svenskspråkiga klienter.  
Bild: Virpi Velin

På vårt verksamhetsställe i Berghäll gör vi bedömningar av behovet av barnskydd och särskilt stöd, och erbjuder handledning och råd till våra klienter.

Vi har jour på vårt verksamhetsställe under tjänstetid (vardagar 8.15-16), så du har möjlighet att träffa våra sakkunniga utan tidsbokning. I annat fall kommer du överens om möten med din ansvariga medarbetare. Du får dennas kontaktuppgifter när din klientrelation inleds. Om du inte kommer ihåg namnet eller du inte har telefonnumret, får du uppgifterna genom att ringa till växeln på 09 310 5015 (vardagar 8.15-16).

På verksamhetsstället i Berghäll finns två arbetsgrupper, en finskspråkig och en svenskspråkig. Klienternas grupptillhörighet avgörs enligt ditt postnummer, men alla svenskspråkiga hör till samma grupp oavsett adressen.

Berghälls arbetsgrupp

Ledande socialarbetare Jaana Toivio tfn 09 310 44303

Vi betjänar invånare i följande bostadsområden (postnummer):

- 00100-00240

- 00510-00530

- 00550-00560

- 00610

Arbetsgruppen Kallio-Berghäll

Ledande socialarbetare: Johanna Sirén Päivärinta tfn 09 310 56302

Vi betjänar invånare i följande bostadsområden (postnummer) och alla svenskspråkiga klienter:

- 00500

- 000540

- 00570-00590

- 00800-00840

- 00880

Kontaktuppgifter

Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska, svenska
PB 6450, 00099 Helsingfors stad

Plats

Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns en brant backe.
 • På rutten finns minst 4 trappsteg som svänger.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

Huvudingången

 • Ingången är belägen i en nisch och belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
 • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.
 • Vid servicepunkten finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.
 • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.
 • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 3.