Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet beskriver hur den här webbtjänsten följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Helsingfors stad ansvarar för webbtjänsten.

Helsingfors stads mål

I fråga om de digitala tjänsternas tillgänglighet har Helsingfors som mål att enligt WCAG-riktlinjerna uppnå nivå AA eller bättre.

Tillgänglighetsstatus för tjänsten Hel.fi

Webbplatsen uppfyller de lagstadgade tillgänglighetskraven i enlighet med WCAG 2.1-nivån AA med följande noterade brister.

Icke tillgängligt innehåll, upptäckta brister

Innehållet nedan uppfyller inte alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Namngivning av länkar

 • På vissa sidor finns länkar som har samma beskrivning, men som leder till olika adresser. (WCAG 2.4.4 Länkens syfte).
 • Texten för vissa länkar och knappar är inte tillräckligt beskrivande. (WCAG 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter).

Sökning av verksamhetsställen

 • I sökresultaten kan knappen ”Visa mer” visas. När man aktiverar knappen växer resultatlistan och knappen försvinner, men webbläsarens fokus flyttas inte på rätt sätt till början av resultaten. (WCAG 2.4.3 Fokusordning).
 • Sökningen av verksamhetsställen kan visa upp en laddningsanimation när sökningen tar längre tid. Tekniska hjälpmedel får inte information om att laddning pågår och att inga resultat har producerats än. (WCAG 4.1.3 Meddelanden om status).

Inbäddade kartor

Tjänsten har inbäddade kartor som inte är tillgängliga. I fortsättningen är det meningen att de inbäddade kartorna ska döljas för tekniska hjälpmedel, eftersom den information som kartorna erbjuder även finns i tillgänglig form. (WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum), WCAG 1.4.11 Kontrast som inte rör text, WCAG 2.1.1 Tangentbord, WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde).

Söksida

 • Webbplatsens sökfunktion aktiveras när användaren har valt ett sökord eller ändrat filtreringsinställningarna. (WCAG 3.2.2 Vid inmatning).
 • På webbplatsen finns texter på främmande språk, som inte har ett lang-attribut eller som inte har översatts till ett språk som motsvarar sidans språk. (WCAG 3.1.2 Språk för del av sida).
 • Sökresultatssidans struktur har inte markerats tekniskt. (WCAG 1.3.1 Information och relationer).
 • Den nuvarande sidan för sökresultatens sidbrytningskomponent har inte uttryckts tekniskt. (WCAG 1.3.1 Information och relationer).
 • Vissa riktbara element har bristfälliga namn och rolluppgifter. (WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde).
 • Sökresultatssidans sidbrytningsfunktion meddelar inte automatiskt att en ny sida laddas. (WCAG 4.1.3 Meddelanden om status).
 • Vissa av webbplatsens knappar har inget synligt fokus. (WCAG 2.4.7 Synligt fokus).
 • Sökresultatens länktext är lång, eftersom länktexten innehåller hela innehållet på kortet. Ur länktexten kan det vara svårt att få en uppfattning om vart länken leder. (WCAG 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter).
 • De synliga sökvägarna och kategorierna i samband med sökresultaten har inte urskilts tekniskt från de vanliga textstyckena. (WCAG 1.3.1 Information och relationer).
 • Det språk som satts för sökresultatssidan motsvarar inte sidans språk. (WCAG 3.1.1 Sidans språk).

Tabeller

Vissa tabeller som förekommer på webbplatsen kan inte rullas med tangentbordet. (WCAG 2.1.1 Tangentbord).

Övrigt

På vissa verksamhetsställens sidor (daghem, skolor, gymnasier) har verksamhetsställets namn angetts på ett annat språk än sidans språk. Ett tillgängligt namn kan förmedlas på fel språk till det tekniska hjälpmedlet. (WCAG 3.1.2 Språk för del av sida).

Åtgärdande av brister

Vi strävar efter att åtgärda upptäckta tillgänglighetsbrister kontinuerligt. Allt eftersom bristerna åtgärdas uppdateras förteckningen över tillgänglighetsbrister i utlåtandet.

Tillgänglighetskraven gäller inte alla innehåll

Tjänsten innehåller videor som saknar textning och syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas ner från webbplatsen (WCAG 1.2.2, WCAG 1.2.5).

Tjänsten innehåller kartor som inte är tillgängliga för alla användare. Lagen kräver inte att kartinnehåll är tillgängliga, men de relevanta instruktionerna ska också anges till exempel skriftligt i textformat.

Har du upptäckt brister i tillgängligheten?

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte beskrivs på denna sida kan du anmäla dem till oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Du kan lämna respons med det här webbformuläret (palautteet.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)).

Genom responskanalen kan du också be om information i tillgängligt format om Hel.fi-webbplatsens innehåll.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om du inte upplever att webbplatsens innehåll är i tillgänglig form, kan du be om att få dessa uppgifter med responsformuläret på palautteet.hel.fi(Länk leder till extern tjänst). Staden strävar efter att besvara förfrågningar inom rimlig tid.

Tillgänglighetstillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller inte får något svar inom två veckor kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi(Länk leder till extern tjänst)
saavutettavuus@avi.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Telefonnummer till växeln 0295 016 000

Kommunikationsavdelningens enhet för innehållsproduktion på Helsingfors stadskansli ansvarar för Hel.fi-webbplatsens tillgänglighetsutlåtande. Utlåtandet utarbetades 28.10.2022.