På grund av belastning i socialrådgivningen för barnfamiljer svarar vi på Maisa-ansökningar och Behöver hjälp -kontaktbegäran inom ungefär en vecka efter att vi mottagit meddelandet.

Socialhandledning för barnfamiljer

Socialhandledningen för barnfamiljer stöder dig och din familj i föräldraskapet och uppfostran av barnen.

Socialhandledningen för barnfamiljer är rådgivning och handledning för familjer med barn under 17 år. Vi stöder din familj vid utmaningar i föräldraskapet samt i frågor som gäller barnuppfostran och relationer mellan familjemedlemmar.

Kontakta oss när vardagen känns tung och du vill diskutera till exempel

- barns och ungdomars dagsrytm, sömn, trotsåldern, puberteten eller sättande av gränser

- bekymmer som rör barns och ungdomars skolgång eller fritid

- föräldraskapet och din egen förmåga att orka

- förändringar i er livssituation, till exempel att en familjemedlem blir allvarligt sjuk eller att föräldrarna separerar

- tjänster för barnfamiljer.

En socialhandledare träffar din familj hemma hos er eller på någon annan plats som ni kommer överens om. Hen planerar antalet träffar och innehållet i dem tillsammans med er. Socialhandledaren samarbetar vid behov med annan personal som stöder er familj.

I våra tjänster ingår familjearbete för romer samt grupperna Sömnhandledning och Iloa varhain ("glädje tidigt"), som är avsedda för spädbarnsfamiljer.

Du kan kontakta oss i Maisa, med webbformuläret Jag behöver hjälp eller genom att ringa socialhandledningen för barnfamiljer.

Om du kontaktar oss i Maisa, svarar vi inom tre vardagar. Om vi inte kan nå dig per telefon, svarar vi dig i Maisa.

Du kan även skicka ett meddelande med webbformuläret Jag behöver hjälp. Vi svarar inom tre vardagar, i första hand per telefon.

Socialrådgivningen för barnfamiljer betjänar dig på +358 9 310 15454 vardagar kl. 9-12. Vi betjänar dig även på engelska. Vi betjänar dig på svenska på samma nummer måndagar kl. 9-12.

Tjänsten är kostnadsfri och frivillig för dig.

Uträtta ärenden på webben

Jag behöver hjälp -onlineformulär

Länken öppnas i en ny flik.

Maisa onlinetjänst

1. Öppna Maisas framsida och logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation. Om du har laddat ned Maisa-appen kan du också logga in i Maisa i den.

2. Välj i den övre menyn Meny och i sidomenyn Socialvård.

4. Välj Ansökan/kontakt med tjänsterna för barnfamiljer.

3. Klicka på Gör ansökan och följ anvisningarna.

Vi svarar inom tre vardagar. Om vi inte kan nå dig per telefon, svarar vi dig i Maisa.

Länken öppnas i en ny flik.

Ring

Socialrådgivningstelefontjänst för barnfamiljer på finska

Öppet mån-fre 09-12
Samtalets pris: normalt samtalspris

Socialrådgivningstelefontjänst för barnfamiljer på svenska

Öppet mån 09-12
Samtalets pris: normalt samtalspris

Serviceställen

Socialhandledning för barnfamiljer i Haga

Adress: Krämarvägen 11 A, 00440 Helsingfors

Socialhandledning för barnfamiljer på Malm

Adress: Malms stationsväg 3 A, 00700 Helsingfors

Socialhandledning för barnfamiljer vid Berghälls familjecenter

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Socialhandledning för barnfamiljer vid Kampens familjecenter

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors
Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäynti.

Socialhandledning för barnfamiljer vid Nordsjö familjecenter

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors

Socialhandledning för barnfamiljer vid Östergatans familjecenter

Adress: Östergatan 11, käyntiosoite: Tallinnanaukio 1, 00930 Helsingfors

Svenskspråkig socialhandledning för barnfamiljer

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/socialhandledning-för-barnfamiljer.