Stödfamiljeverksamhet

En stödfamilj erbjuder tid och samvaro till barn med behov av särskilt stöd. Samtidigt får föräldrarna vila en stund för att samla krafter.

Våra stödfamiljer är vanliga, frivilliga familjer som har tid, vilja och förmåga att stödja ett barn och en familj som behöver stöd. Stödfamiljen kan vara ett par eller en ensamstående person, en familj med barn eller en familj utan barn. En familj i barnets nätverk kan också coachas till stödfamilj, dock inte nära släktingar till barnet.

Inga särskilda färdigheter krävs av stödfamiljen. Stödfamiljerna coachas för uppgiften.

En stödfamilj kan erbjuda samvaro och aktiviteter till ett barn med behov av särskilt stöd. Stödfamiljsverksamheten ger också avlastning för barnets föräldrar.

Tjänsten är avsedd för barn och familjer med behov av särskilt stöd (i enlighet med socialvårdslagen) eller som är klienter hos barnskyddet i situationer där föräldern är utmattad och familjens eget stödnätverk är begränsat.

I stödfamiljerna gör man helt vanliga saker på veckosluten och lyssnar på barnets önskemål. I stödfamiljen vistas man till exempel ute, leker eller lagar mat tillsammans.

Stödfamiljsverksamheten är planmässig och målinriktad. Behovet av stödfamilj och fortsättningen för stödrelationen bedöms minst en gång om året. Då man samordnar stödfamiljen och det stödbehövande barnet beaktas barnets behov och stödfamiljens egna önskemål och kapacitet.

Barnet tillbringar ett överenskommet veckoslut per månaden hos stödfamiljen. Stödfamiljerna bor mindre än 150 km från Helsingfors.

Du kan diskutera ansökan om tjänsten och de övriga kriterierna med barnets ansvariga socialarbetare.

Vill ni bli stödfamilj?

Vill ni bli stödfamilj för ett barn från Helsingfors? Kontakta oss så berättar vi mer!  

tukiperhe@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

tfn 09 310 43240(Link startar ett telefonsamtal) och tfn 09 310 21576 (Link startar ett telefonsamtal)

Vill du hjälpa andra familjer?

Har du möjlighet att bli stödfamilj eller stödperson för ett barn eller en ung person eller är du intresserad av att vara mottagnings- eller fosterfamilj?

Läs hur du kan hjälpa andra