Stödfamiljeverksamhet

Stödfamiljen ger tid och sällskap åt ett barn som behöver särskilt stöd.

Stödfamiljer är vanliga familjer som vi tränar för att fungera som stödfamiljer. En stödfamilj kan erbjuda sällskap och sysselsättning åt ett barn i behov av särskilt stöd, på så sätt att det stödjer barnets uppväxt och utveckling. Stödfamiljerna erbjuder barnets föräldrar ett avbrott som främjar deras hälsa.

Barnet tillbringar en helg i månaden tillsammans med stödfamiljen, enligt vad som avtalats i förväg. Stödfamiljerna bor mindre än 150 kilometer från Helsingfors.

Tjänsten är avsedd för barn och familjer som har särskilda stödbehov eller som är klient hos barnskyddet och vars eget stödnätverk inte räcker till.

Du kan diskutera om saken med din ansvariga socialarbetare och ansöka om tjänsten tillsammans, om du uppfyller kriterierna.

Tjänsten är gratis.

Vill du hjälpa andra familjer?

Har du möjlighet att bli stödfamilj eller stödperson för ett barn eller en ung person eller är du intresserad av att vara mottagnings- eller fosterfamilj?

Läs hur du kan hjälpa andra