Rådgivning för den som överväger att adoptera bort sitt barn

Du kan kontakta adoptionsrådgivningen om du överväger att adoptera bort ditt barn.

Om du överväger att adoptera bort ditt barn, kan du redan under graviditeten komma och prata med en socialarbetare om det. Du kan också inleda adoptionsprocessen efter barnets födelse.

Vid konsulteringen får du överväga olika alternativ och får information om alla frågor kring adoption.

Du förbinder dig inte till adoption när du ansöker om konsultation, utan det ger dig en möjlighet att fundera över din situation och dina alternativ tillsammans med en socialarbetare.

Du kan ge ditt samtycke till adoption tidigast åtta veckor efter förlossningen.

Bland dem som ansöker om adoption väls den familj, som anses ha de bästa förutsättningarna för att vara föräldrar till just ditt barn.

Adoptionsrådgivningen är kostnadsfri.

Kontakta våra socialarbetare i alla frågor kring adoption.

Aulikki Haimi-Kaikkonen, tfn 09 3104 3006

Maria Jensen, tfn 09 3104 3179

Saara Leinonen, tfn 09 3104 3657