Anställningsförmåner

Det finns många skäl att arbeta för Helsingfors stad, här följer en del av dem.

Många skäl till att jobba inom Helsingfors social-, hälsovårds- och räddninssektor

Förutom ett intressant och betydelsefullt arbete erbjuder Helsingfors stad även många anställningsförmåner för sina anställda.  

Fördelarna som en stor arbetsgivare ger är inte bara en kliché. Vi har bland annat en bankliknande personalkassa, tjänstebostäder, över 120 timmar ledd personalmotion per vecka, lunch till bra pris och en egen ö för semesterbruk.  

En av Helsingfors förmåner är själva staden: Helsingfors lever och andas året om. Du kommer att märka att Helsingfors erbjuder mycket att se, uppleva och göra som motvikt till arbetet. Du kan njuta av storstadens puls eller naturens lugn.

Ihmisiä viettämässä iltaa Siltanen-ravintolan terassilla Kalliossa
Bild: Eliso Nieminen

Mer information om anställningsförmåner

Vi använder gärna flexibla arbetstidslösningar. Vi beaktar dina önskemål vid arbetstidsplaneringen så att arbetet och resten av livet passar ihop så bra som möjligt. Vissa arbetsplatser använder autonom eller gemensam arbetstidsplanering.  

Som anställd hos oss har du tillgång till Företagshälsan Helsingfors tjänster. Företagshälsovårdsteamet består av en företagsläkare, en företagshälsovårdare, en företagspsykolog och en företagsfysioterapeut.   

Staden har goda semesterförmåner. Längden på semestern bestäms utifrån antalet fulla kvalifikationsmånader, arbetserfarenhetstillägget och längden på anställningsförhållandet. Du kan också spara semesterdagar, ta alterneringsledigt eller arbeta deltid enligt överenskommelse med din chef.   

Arbetshälsa skapas genom samarbete mellan cheferna och de anställda. Vi använder responsen från vår personal i utvecklandet av arbetshälsan. 

Vi ordnar årligen över tusen utbildningstillfällen för personalen inom Helsingfors social- och hälsovård, och personalen deltar också i utbildningar anordnade av andra aktörer. 

Vi uppmuntrar till att pröva nya saker. En del lediga tjänster tillsätts internt.  Vi har även utvecklat möjligheter till färdighetsutbyte för situationer där anställda byter arbetsuppgifter med varandra för en viss tid.  

När du börjar i en ny arbetsuppgift ger introduktionstiden hela arbetsgemenskapen möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Samtidigt som du får lära dig om dina uppgifter och arbetsplatsens praxis får du också föra fram ditt eget kunnande och dina synpunkter gällande arbetet och arbetsgemenskapen. 

Vi förnyar modigt våra tjänster, gör vår verksamhet smidigare och testar nya verksamhetssätt. Alla anställda får delta i att utveckla och utvecklas

Vi stödjer din personliga utveckling genom att bevilja studieledighet.

Du behöver inte gå miste om ett jobb på grund av att du saknar bostad. Det finns cirka 1900 bostäder på olika håll i staden som är avsedda för Helsingfors stads anställda. Ett eget hem från arbetsgivaren hjälper dig att göra dig hemmastadd i Helsingfors.

Läs mer om tjänstebostäder

Som anställd hos Helsingfors stad kan du ansluta dig till personalens egen bank och dess tjänster. Personalkassan kan bevilja exempelvis bostadslån för ett nytt hem eller konsumtionskredit till sina medlemmar.  

Alla som har minst en visstidsanställning för sex månader kan ansluta sig som medlem i kassan. Tjänsterna är avgiftsfria för medlemmarna. 

Vi erbjuder förmåner för kollektivtrafik och cykling: Du får 240 euro arbetsreserabatt per år på kollektivtrafikens biljetter samt tillgång till en stadscykel. Istället för bidrag för biljett till kollektivtrafiken kan du välja ett penningbidrag för att köpa en cykel. Bidraget är 480 euro för två år.  

Många museer, simhallar, motionsplatser, teatrar och företag ger rabatt till stadens anställda. Det räcker med att du visar upp stadens personalkort.  

Stadens egen motionstjänst erbjuder årligen över 120 timmar ledd motion per vecka och olika evenemang.  

Njut av fritiden och delta i personalklubbarna. Du kan till exempel gå med i en roddklubb, fågelklubb, kör eller ett nätverk för sexuella och könsminoriteter. 

Samtliga personalrestauranger vid våra verksamhetsställen i Helsingfors är tillgängliga för våra anställda.

Stora Iglo är en rekreations- och semesterö i Kallviksfjärden reserverad för stadens anställda.

Vi har konkurrenskraftiga löner och dessutom belönar vi våra anställda med olika tillägg.

Din lön består av en uppgiftsrelaterad lön och ett eventuellt arbetserfarenhetstillägg. Arbetserfarenhetstillägg betalas utifrån antalet arbetsår dit även tidigare arbete för andra arbetsgivare inom samma bransch räknas. 

Bra arbete och framgång kan synas som ett personligt tillägg till lönen eller en engångsbonus. Vid vissa etapper uppmärksammas den anställda med exempelvis lediga dagar, en penninggåva eller gåvosemester.