Anställningsförmåner

Mor och dotter i parken.
Förutom ett intressant och betydelsefullt arbete erbjuder Helsingfors stad även många anställningsförmåner för sina anställda.