Familjerehabilitering dygnet runt

Familjerehabiliteringen är avsedd för klientfamiljer inom barnskyddet i Helsingfors som behöver handledning och stöd dygnet runt.  

Före familjerehabilitering som dygnetruntservice inleds konstaterar barnets ansvariga socialarbetare att det föreligger ett behov av stöd och rehabilitering. Familjen kan ha svårigheter i föräldraskapet, vardagens resurser eller livshanteringen. Utgångspunkten för rehabiliteringen är familjens bekymmer och svårigheter, men också familjens styrkor och kapacitet. Centralt i det gemensamma arbetet är ett intensivt förändringsarbete som påverkar föräldraskapet och interaktionen i familjen. 

Vi utarbetar en individuell rehabiliteringsplan för varje familj. Vi följer upp hur rehabiliteringen framskrider och effekterna av samarbetet med familjen och barnets ansvariga socialarbetare.  

Mål för familjerehabilitering

Målet med familjerehabiliteringen är att förbättra interaktionen mellan familjemedlemmarna, handleda föräldrarna i barnomsorg och fostran, och stärka föräldraskapet, hela familjens livshantering och välfärd, så att familjens vardag fungerar bättre.  

Vilken typ av anställda arbetar hos oss?

Familjerehabilitering dygnet runt erbjuder familjen stöd av ett multisektoriellt team. För familjen utses ansvariga arbetare under rehabiliteringsperioden. Utöver barnets ansvariga socialarbetare deltar även andra samarbetsparter i samarbetet vid behov.  

Vilken typ av lokaler har vi?

Vi har tillgång till sju familjelägenheter i Åggelby rehabiliteringscentral - tre enrummare, tre tvårummare och en trerummare. Under familjerehabiliteringen (2–3 månader) flyttar familjen in i familjerehabiliteringens möblerade lägenheter.  

Vi har gemensamt kök, matsal och allrum. Familjerna har också tillgång till ett lekrum och ett grovkök. Husets gym och ergoterapirum är också tillgängliga genom gemensam bokning med en anställd.  

De två basturna i huset är tillgängliga för familjerna på separat överenskomna tider.  

Storköket i Åggelby familjerehabiliteringscentral lagar en del av familjerehabiliteringens måltider.  

Serviceställen

Åggelby familjerehabiliteringscentral

Adress: Borstmakarvägen 2, 00640 Helsingfors