På grund av belastning i socialrådgivningen för barnfamiljer svarar vi på Maisa-ansökningar och Behöver hjälp -kontaktbegäran inom ungefär en vecka efter att vi mottagit meddelandet.

Parterapi

Parterapin är avsedd för föräldrar i småbarnsfamiljer som behöver samtalshjälp vid utmaningar i parrelationen.

Syftet med parterapin är att öka hela familjens välbefinnande genom att vårda föräldrarnas parrelation. Vi erbjuder samtalsstöd vid problem med samspelet i parrelationer, till exempel avsaknad av närhet och känslomässigt samband eller återkommande gräl, risk för separation eller allvarliga otrohetskriser.

Arbetet innefattar bedömning, rådgivning och psykoterapeutiskt stöd eller korttidsterapeutisk parpsykoterapi. Vi önskar att båda partnerna deltar i terapibesöken.

Om du och din partner är intresserade av parterapi kan ni lämna in en ansökan i Maisa, ringa till telefontjänsten för socialrådgivningen för barnfamiljer eller skicka ett meddelande med webbformuläret Jag behöver hjälp.

Om du kontaktar oss i Maisa, svarar vi inom tre vardagar. Om vi inte kan nå dig per telefon, svarar vi dig i Maisa.

Tjänsten är kostnadsfri.

Uträtta ärenden på webben

Jag behöver hjälp -onlineformulär

Länken öppnas i en ny flik.

Maisa onlinetjänst

1. Öppna Maisas framsida och logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation. Om du har laddat ned Maisa-appen kan du också logga in i Maisa i den.

2. Välj i den övre menyn Meny och i sidomenyn Socialvård.

4. Välj Ansökan/kontakt med tjänsterna för barnfamiljer.

3. Klicka på Gör ansökan och följ anvisningarna.

Vi svarar inom tre vardagar. Om vi inte kan nå dig per telefon, svarar vi dig i Maisa.

Länken öppnas i en ny flik.

Ring

Socialrådgivningstelefontjänst för barnfamiljer på finska

Öppet mån-fre 09-12
Samtalets pris: normalt samtalspris

Socialrådgivningstelefontjänst för barnfamiljer på svenska

Öppet mån 09-12
Samtalets pris: normalt samtalspris

Serviceställen

Parterapi

Adress: Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors