Månsas familjecenternätverk

I Månsas familjecenternätverk ingår rådgivningsbyråerna i Åggelby, Månsas, Rönnbacka och Svedängen.
Bild: Kaisa Sunimento

I Månsas familjecenternätverk ingår rådgivningsbyråerna i Åggelby, Månsas, Rönnbacka och Svedängen, dessa har sina verksamhetsställen i anslutning till hälsostationerna. 

Rådgivningsbyråns psykologtjänster finns vid hälsostationerna i Månsas, Rönnbacka och Åggelby. 

Bedömning av servicebehovet och stöd för barnfamiljer, familjesocialarbete, familjerådgivningen, familjearbete och barnskyddets socialarbete inom öppenvården finns på Storkärrskanten 1. 

Socialhandledning för barnfamiljer finns på Malms stationsväg 3 A. 

Vi ordnar skolhälsovårdstjänster för barn i grundskoleåldern via skolan. Skolhälsovårdaren, övrig elevvårdspersonal och skolans personal är involverade i tjänsterna. 

Åggelby hälsostation tillhandahåller talterapi för barn på Byäldstevägen 25. 

Malms sjukhus tillhandahåller fysioterapi på Talvelavägen 6. 

Socialarbete för personer med funktionsnedsättning finns på Nedre Malms torg 2.