Vill din familj bli mottagningsfamilj?

Vi letar efter mottagningsfamiljer som kan ta hand om barn och unga i Helsingfors under en kortvarig placering. Är du och din familj intresserade av att bli mottagningsfamilj? 

Vanliga frågor om mottagningsfamiljeverksamhet

En mottagningsfamilj tar hand om ett barn som placerats kortvarigt utanför hemmet, när föräldrarna inte kan ta hand om barnet på grund av till exempel akuta psykiska problem, en olycka eller missbruk. I en mottagningsfamilj tas barnet eller den unga personen tryggt emot, och får behövlig vård och omsorg.  

Vi strävar efter att placera syskon i samma mottagningsfamilj.  

En mottagningsfamilj kan vara en familj bestående av en eller två föräldrar vars livssituation är stabil. Familjens relationer och ekonomi måste vara i skick. En förälder måste vara hemma med barnet under hela dagen.    

Mottagningsfamiljen har plats och tid för det placerade barnet samt förmågan att förstå barnet i kris och dess behov. Ett placerat barn som är över två år gammal behöver ett eget rum.  

De biologiska barnen i mottagningsfamiljen måste vara minst tre år gamla.  

Vanligtvis bor det placerade barnet några månader i mottagningsfamiljen.   

Vi kommer överens med familjen om hur många barn och i vilka åldrar de kan ta hand om samtidigt.  

Mottagningsfamiljerna har jour dygnet runt en vecka i taget enligt överenskommelse, om de har en ledig plats.  

Att vara mottagningsfamilj är bindande, dygnet runt.  

Den huvudsakliga uppgiften för den mottagande familjevårdaren är att tillhandahålla vård och omsorg som tillgodoser barnets behov i en vanlig hemmiljö.  

Familjevårdaren antecknar observationer om barnets vardag och stödbehov. Familjevårdaren samarbetar intensivt med barnets föräldrar, andra närstående och de som arbetar tillsammans med barnet. Familjevårdaren deltar i att ordna möten med barnet och föräldrarna till exempel genom att sjutsa barnet till mötet.  

Familjevårdaren deltar ofta i barnskyddsförhandlingar som gäller barnets situation. 

Nej, vi utbildar familjerna till uppdraget. Utbildning eller arbetserfarenhet inom socialbranschen är dock till nytta i uppdraget som familjevårdare.  

Ja. Vi betalar familjerna en månatlig grundläggande jourersättning enligt antalet placerade barn. För tiden då barnen är placerade betalar vi också kostnadsersättning och vårdarvode per barn.  

Familjer som får grundläggande jourersättning deltar i jouren en vecka i taget enligt överenskommelse. För detta betalas ett separat arvode.  

Det är inte fråga om ett anställningsförhållande, utan ett uppdrag. Vårdarvodet tjänar in pension.  

Mottagningsfamiljen får 3,25 lediga dagar i månaden.

Varje familj har en egen ansvarig medarbetare i mottagningsverksamheten, som håller kontakt med familjevårdaren minst varje vecka. Den ansvariga medarbetaren ger stöd bland annat i att anteckna observationer om barnet och situationen, vardagliga frågor, möten med barnets föräldrar samt i frågor som rör familjevårdarens resurser.  

Mottagningsverksamheten har en jourtelefon som ger stöd och handledning i akuta situationer varje dag kl. 8–21.  

Ring +358931052581(Link startar ett telefonsamtal)

Vi erbjuder familjevårdarna utbildning och regelbunden grupphandledning.  

Medarbetaren inom mottagningsverksamheten svarar för att ordna möten med barnet och de anhöriga. Vid behov erbjuder vi en lämplig plats för mötet.  

Vi ordnar en gemensam julfest, utflykter och andra aktiviteter för barnen och de mottagande familjerna.  

Mottagningsfamiljerna och arbetsgruppen för mottagningsverksamhet sammanträder två gånger om året för att diskutera aktuella frågor.  

Nej, det är det inte. Du kan delta i coachningen även om du är osäker på ditt beslut.  

Vi ordnar coachningstillfällen flera gånger om året. Coachningen är avgiftsfri för dig.