Omhändertagande

Omhändertagande innebär att ansvaret för barnets omsorg, uppfostran och vistelseort överförs till myndigheterna. Barnskyddet måste inleda omhändertagande om problemen är mycket allvarliga eller har pågått länge. På denna webbplats finns mer information om omhändertagande och barnhem.
Bild: Kaisa Sunimento

Omhändertagande är den sista utvägen för att trygga barnets uppväxt och utveckling

Barnskyddet har som uppgift att skydda barnens rättigheter. Omhändertagande är den sista utvägen för att säkerställa barnets tillväxt och utveckling.   

Omhändertagande innebär att ansvaret för barnets omsorg, uppfostran och hemort överförs till myndigheterna. Barnskyddet måste inleda omhändertagande om problemen är mycket allvarliga eller har pågått länge.    

Bakom svåra beslut ligger alltid barnets bästa

I alla beslut om barnet bedömer medarbetarna inom barnskyddet vad som är den bästa lösningen för just detta barn. Ibland måste medarbetarna ta sådana beslut som barnet och föräldrarna inte har samma åsikt om.

Även om beslutet om omhändertagande alltid är svårt, är det avsett för att hjälpa barnet och familjen. Omhändertagande är en lång process som vanligtvis förbereds tillsammans med familjen. Största delen av omhändertagandena sker i samförstånd med barnet och familjen.   

Det är viktigt att hålla kontakten med de nära under omhändertagandet. 

Under omhändertagandet kan barnet bo i en fosterfamilj, ett professionellt familjehem eller ett barnhem.  

Ett omhändertaget barn har rätt att träffa och hålla kontakt med sina föräldrar och andra närstående på det sätt som anges i klientplanen. Under omhändertagandet svarar en ansvarig socialarbetare för barnets angelägenheter.  

Det finns stöd att få också efter omhändertagandet

Omhändertagandet gäller så länge som barnet behöver det. Omhändertagande av ett barn upphör senast när barnet fyller 18 år. Efter omhändertagandet har barnet eller den unga personen rätt till eftervårdsstöd.  

Behöver hjälp

Behöver du hjälp för din familj eller ditt barn?

Din oro kan till exempel handla om en belastande vardag eller svårigheter med uppfostringen. Du är välkommen att kontakta oss med låg tröskel. 

Kontakta oss (Länk leder till extern tjänst)