Stadsstrategi och ekonomi

Kaksi henkilöä ulkoilemassa

Stadsstrategi

Helsingfors stadsstrategi verkar som riktlinjer för stadens framtid. Stadsstrategin uppdateras under varje fullmäktigeperiod.

Läs mera

Ilmakuva Helsingistä aurinkoisena päivänä.

Ekonomi

När vi planerar och fattar beslut om stadens ekonomi fästs uppmärksamheten vid såväl det kommande som det pågående och det gångna året. På hösten publiceras budgetförslaget för nästa år och på våren publiceras föregående års bokslut.

Läs mera