Efterkontroll efter förlossning

Vid efterkontrollen kartläggs mammans övergripande situation.

Vi har koncentrerat efterkontrollerna till enheten i Gräsviken, där det arbetar hälsovårdare och barnmorskor som är specialiserade på efterkontroller. Vi diskuterar bland annat din förlossningsupplevelse, om återhämtningen efter förlossningen samt känslor och hälsan.

Om det behövs en läkarundersökning kan efterkontrollen även göras vid din egen rådgivningsbyrå.

Rådgivningsbyråns hälsovårdare bedömer var din efterkontroll ska göras.

Serviceställen

Enheten för efterkontroll, Gräsviken

Adress: Östersjögatan 5 A (2. vån.), 00180 Helsingfors