Kamratstödsgrupper

Vi erbjuder kamratstödgrupper för barn, unga och föräldrar som är barnskyddets och familjesocialarbetets klienter.

Vi erbjuder kamratstödgrupper för barn, unga och föräldrar som är barnskyddets och familjesocialarbetets klienter, och som handleds av våra yrkespersoner.

- I de handledda kamratstödgrupperna för vuxna är det centrala målet att stödja föräldraskapet och interaktionen mellan förälder och barn, bygga upp resurserna och erbjuda kamratstöd mellan gruppmedlemmarna.

- Utöver kamratstöd är målet med familjegrupperna att stödja interaktionen mellan barnet och föräldern och underlätta vardagens smidighet.

- Målet med grupperna för barn och unga är att erbjuda kamratstöd och stärka de sociala färdigheterna, funktionsförmågan, identifieringen av känslor och självständiga handlingar.

I grupperna för barn hanterar vi olika frågor genom lek. I grupperna för unga betonas aktivering, medan vi i gruppen för föräldrar diskuterar aktivt.

Tjänsten är avsedd för familjesocialarbetets och barnskyddets klienter. Om du är intresserad av att delta i grupperna, ska du diskutera detta med din socialarbetare.

Kamratstödgrupper ordnas på olika håll i Helsingfors. Du får information om kamratstödgrupper som handleds av yrkespersoner av din socialarbetare.

Vilken är nyttan av att delta i en kamratstödgrupp?

Nyttan med kamratstödgrupper är individuell och beror på många faktorer.

Gruppens fokus är på kamratstödet. Gruppmedlemmar i samma livssituation förstår varandra och kan visa medkänsla för varandra.

Med kamratstöd avses att man blir tryggt accepterad, hörd och sedd av många par ögon och öron i en grupp. I en trygg grupp kan man dela med sig både svåra och trevliga saker med gruppens medlemmar, vilket gör att man mår bättre.

I gruppen lär du dig av andra och får konkreta, fungerande sätt för att klara av vardagen och människorelationerna.

De som har deltagit i gruppverksamheten har berättat att de har fått hopp och glädje av kamratstödsgrupperna. Gruppen har även gett dem förtroendet att kunna påverka deras egna angelägenheter. Vissa gruppmedlemmar har berättat att de har lättare att begripa och strukturera sina svårigheter. Att hjälpa andra i gruppen känns meningsfullt och ökar resurserna.