Hemvård

Vi i hemvården hjälper äldre personer att bo hemma. Du kan få hemvård om din funktionsförmåga är klart nedsatt och du inte själv klarar av vardagliga funktioner.

I hemvården kan också ingå stödtjänster, såsom måltider och säkerhetstelefon.

Vi har delat in hemvården i åtta enheter enligt stadsdelarna. I varje hemvårdsenhet finns flera närserviceområden.

Bild: Sakari Röyskö

Sköt dina ärenden i Maisa

I klientportalen Maisa ser du dina undersökningsresultat och läkarens anteckningar. I Maisa kan du också boka och avboka mottagningstider och skicka meddelanden till experter som behandlar dig.

Maisa finns på www.maisa.fi(Länk leder till extern tjänst)Du kan också ladda ned Maisa-appen i applikationsbutiken på din smartapparat.

Gå till Maisa(Länk leder till extern tjänst)