Familjerättsliga tjänster

Vår utbildade personal ger dig stöd när familjen befinner sig i en exceptionell situation. Skilsmässa eller separation, adoptionsärenden, medling i familjefrågor samt frågor kring underhåll, vårdnad och umgänge är exempel på situationer där du kan få stöd från stadens familjerättsliga tjänster. 

 

Bild: Mari Huhtanen

Skilsmässa och separation i barnfamiljer

Bli  inte ensam med dina funderingar kring att separera eller fortsätta livet tillsammans. Det erbjuds många olika typer av stöd i en svår situation. 

Utforska sidan om skilsmässa i barnfamiljer

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/familjerättsliga-tjänster.