Hoppa till huvudinnehåll

Begäran om klientuppgifter

Du har rätt att veta vilka uppgifter social- och hälsovårdspersonal har sparat om dig och hur dina uppgifter har använts. Du kan också begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Begäran om egna uppgifter

Du har rätt att få uppgifter som rör dig själv. Dina rättigheter baseras på EU:s dataskyddsförordning och offentlighetslagen.

Du kan be om att få dina personuppgifter som Helsingfors stad hanterar. Personuppgifter är exempelvis patientuppgifter. En begäran om uppgifter görs med en elektronisk blankett. Du kan begära dina personuppgifter utifrån EU:s allmänna dataskyddsförordning eller offentlighetslagen.

Logga in till e-tjänsterna med bankkoder eller mobilcertifikat. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter, vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn samt vilken tidsperiod du vill ha information om. Exakta uppgifter underlättar behandlingen av begäran. 

Gör en begäran om insyn i personuppgifter (enligt EU:s dataskyddsförordning)

Gör en begäran om dina egna personuppgifter (enligt offentlighetslagen)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll och skriv ut blanketten Begäran om insyn i personuppgifter (pdf)

Stäng

Du har rätt att veta vem som har behandlat dina personuppgifter och vem de har lämnats ut till. Du kan även begära en utredning om varför dina uppgifter har använts. 

Du får logguppgifter från de senaste två åren. Du har inte rätt att få logguppgifter som är äldre än två år utan särskild orsak. 

Logga in till den elektroniska blanketten med bankkoder eller mobilcertifikat. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten för vilken tidsperiod och från vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn du vill ha logguppgifter. 

Gör en begäran om logguppgifter (på finska)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om logguppgifter (pdf)

Stäng

Social- och hälsovårdspersonal har en skyldighet att registrera vissa uppgifter i anslutning till tjänsten. Du kan be om rättelse av dina uppgifter om de är felaktiga eller otillräckliga. 

Logga in till e-tjänsterna med bankkoder eller mobilcertifikat. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter du vill att ska rättas och på vilket sätt. Du kan exempelvis bifoga en skärmdump på uppgiften som ska rättas till din begäran om rättelse.

Gör en begäran om rättelse av personuppgifter

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten. 

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om rättelse av personuppgifter (pdf)

Läs mer om begäran om rättelse av personuppgifter

Stäng

Begäran om uppgifter för en annan person

Du kan begära uppgifter om en annan person i rollen som vårdnadshavare, intressebevakare eller ombud. Om du ber om uppgifter som ombud ska du bifoga en fullmakt eller ett intressebevakningsbeslut till din begäran. Om du ber om uppgifter om en 10–17-åring ska du bifoga intyg på samtycke från den unga personen.

Du kan göra en begäran om sådana personuppgifter som Helsingfors stad behandlar. En begäran om uppgifter görs med en elektronisk blankett. 

Logga in till e-tjänsterna med bankkoder eller mobilcertifikat. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter, vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn samt vilken tidsperiod du vill ha information om. Exakta uppgifter underlättar behandlingen av begäran.

Gör en begäran om insyn i personuppgifter

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om insyn i personuppgifter (pdf)

Mer information om begäran om insyn i personuppgifter

Stäng

Som vårdnadshavare, intressebevakare eller ombud kan du begära ut uppgifter om vem som har läst en annan persons uppgifter och vem de har lämnats ut till, samt varför uppgifterna har använts.  

Du får logguppgifter från de senaste två åren. Du har inte rätt att få logguppgifter som är äldre än två år utan särskild orsak. 

Logga in till den elektroniska blanketten med bankkoder eller mobilcertifikat. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten för vilken tidsperiod och från vilken tjänst inom social- och hälsovårdssektorn du vill ha logguppgifter. 

Ange hela namnet och personbeteckningen för den person vars logguppgifter begäran gäller vid punkten Annat om begäran på blanketten. Bifoga en fullmakt till blanketten vid behov.

Gör en begäran om logguppgifter (på finska)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten. 

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om logguppgifter (pdf)

Stäng

Social- och hälsovårdspersonal har en skyldighet att registrera vissa uppgifter. Om du märker att det finns ett fel i en annan persons uppgifter kan du som vårdnadshavare, intressebevakare eller ombud göra en begäran om rättelse av felet. Du kan endast be om rättelse om uppgifterna är felaktiga eller otillräckliga. 

Logga in till e-tjänsterna med bankkoder eller mobilcertifikat. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka uppgifter du vill ska rättas och på vilket sätt. Du kan exempelvis bifoga en skärmdump på uppgiften som ska rättas till din begäran om rättelse.

Gör en begäran om rättelse av personuppgifter

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten. 

Fyll i och skriv ut blanketten Begäran om rättelse av personuppgifter (pdf)

Läs mer om begäran om rättelse av personuppgifter

Stäng

Du kan be om uppgifter om den hälso- och sjukvård som en avliden person fått under sin livstid, om du behöver dem för att utreda eller tillgodose dina viktiga intressen eller rättigheter. Sådana situationer kan vara till exempel bedömning av patientens rättshandlingsförmåga eller utredning av eventuell felbehandling i behandlingen av patienten eller ärftliga sjukdomar. 

När du gör en begäran om uppgifter om en avliden person måste du motivera ditt behov att få uppgifterna. Vid behov ska du framföra en utredning över släktskapet eller en fullmakt från dödsboet. Din rätt att få den avlidnas uppgifter utvärderas från fall till fall. 

Logga in till den elektroniska blanketten med bankkoder eller mobilcertifikat. Förbered dig på att noggrant ange på blanketten vilka tjänster din begäran gäller samt vilken vårdplats eller tidsperiod begäran avser. Berätta även till vilket ändamål du behöver uppgifterna.

Ansök om utlämnande av den avlidnas uppgifter (på finska)

Alternativt kan du fylla i och skriva ut blanketten och lämna in den till Helsingfors stads registratorskontor eller något av social- och hälsovårdssektorns verksamhetsställen. Du måste styrka din identitet när du lämnar in blanketten.

Fyll i och skriv ut blanketten Ansökan om utlämnande av en avliden persons uppgifter (pdf)

Stäng