Servicesedel

Servicesedeln är en betalningsförbindelse som du kan använda för att köpa tjänster från privata tjänsteleverantörer.

För att få en servicesedel krävs att social-och hälsovårdspersonal inom Helsingfors stad har bedömt ditt servicebehov. När du har fått en servicesedel kan du själv välja från vilken tjänsteleverantör du skaffar tjänsten.

Servicesedeln är ett alternativ till sådana tjänster som vi själva producerar eller köper. 

Så här använder du servicesedeln

När du har fått en servicesedel kan du se uppgifterna för din servicesedel och tillgängliga tjänsteleverantörer genom att logga in på webbtjänsten palse.fi. Du kan också jämföra tjänsternas priser och se eventuell självriskandel som du behöver betala. 

Gå till webbtjänsten palse.fi(Länk leder till extern tjänst)

Du hittar samtliga Helsingfors stads servicesedlar på webbplatsen palse.fi genom att i rutan För kunder klicka på Till ärendehantering. Välj sedan Servicesedel- och köptjänster i övre kanten av sidan. Välj sedan Helsingfors social- och hälsovårdssektorn från listan nedan.

Direktlänk till Helsingfors social- och hälsovårdssektorns lista över servicesedlar(Länk leder till extern tjänst)

Ansök om att bli serviceproducent i webbtjänsten palse.fi. I systemet hittar du regelboken och anvisningarna för servicesedlar inom Helsingfors social- och hälsovårdssektor.

Vi kräver att alla tjänsteproducenter som vi använder är anslutna till Suomen Tilaajavastuu Oy:s program Pålitlig Partner. 

Tjänster som tillhandahålls med servicesedel omfattas av kommunens ansvar att ordna lagstadgade tjänster. Social- och hälsovårdsnämnden beslutar om servicesedlar och deras värde. Helsingfors stad är skyldig att övervaka servicekvaliteten och har rätt att utföra inspektionsbesök i företagarnas lokaler.