Malms familjecenternätverk

I Malms familjecenternätverk ingår rådgivningsbyråerna i Jakobacka, Parkstad, Malm och Skomakarböle. 
Bild: Kaisa Sunimento

I Malms familjecenternätverk ingår rådgivningsbyråerna i Jakobacka, Parkstad, Malm och Skomakarböle och deras verksamhetsställen finns i anslutning till hälsostationerna. 

Skomakarböle hälsostation tillhandahåller talterapi för barn. 

Hemservice för barnfamiljer, socialhandledning för barnfamiljer, familjerådgivningen och terapeutiskt arbete för spädbarnsfamiljer finns på Malms stationsväg 3 A. 

Rådgivningsbyråns psykologtjänster finns vid hälsostationerna i Månsas, Rönnbacka och Åggelby. 

Bedömning av servicebehovet och stödet för barnfamiljer, familjesocialarbete, familjearbete och barnskyddets socialarbete inom öppenvården finns på Nedre Malms torg 2. 

Vi ordnar skolhälsovårdstjänster för barn i grundskoleåldern via skolan. Skolhälsovårdaren, övrig elevvårdspersonal och skolans personal inkluderas i tjänsterna. 

Socialarbete för personer med funktionsnedsättning finns på Nedre Malms torg 2. 

Malms sjukhus tillhandahåller fysioterapi på Talvelavägen 6.