Stöd och övervakning vid umgänge

Övervakat och stöttat umgänge samt övervakade byten ordnas med stöd av ett styrkt avtal eller ett domstolsbeslut.

Barnet och umgängesföräldern kan träffas på en plats, och det är fråga om en tjänst som Helsingfors har upphandlat. På dessa platser ordnas övervakat och stöttat umgänge samt övervakade byten för barn bosatta i Helsingfors, om det är motiverat och övervakning och stöd ligger i barnets intresse.

Övervakat och stöttat umgänge samt övervakade byten ordnas utifrån ett bekräftat avtal eller ett domstolsbeslut, och umgängestjänsten är avgiftsfri.

För att inleda umgänget ska föräldrarna lämna in beslutet eller avtalet om umgänget som fastställts någon annanstans än i Helsingfors till de familjerättsliga tjänsterna. Därefter beslutar enheten för familjerättsliga ärenden om att köpa tjänsten, och beslutet skickas till båda föräldrarna. I beslutet anges kontaktuppgifterna till umgängesplatsen. Sedan bokar föräldrarna ett introducerande besök och bokar därefter tid direkt hos tjänsteleverantören

Så här kan du kontakta oss 

Du får råd per telefon eller genom att kontakta oss med krypterad e-post.  

Ring 09 310 28889 (Link startar ett telefonsamtal)

Krypterad mejl på webbplatsen https://securemail.hel.fi/ (Länk leder till extern tjänst)till adressen sote.tapaamispaikkapalvelut@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Ett domstolsbeslut eller ett avtal som styrks av någon annan än Helsingfors stad kan skickas till enheten för familjerättsliga ärenden med krypterad e-post. Krypterad mejl på webbplatsen https://securemail.hel.fi/ (Länk leder till extern tjänst)till adressen sote.tapaamispaikkapalvelut@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Dokument skickas som brev till adressen:  

Familjerättsliga ärenden/Tjänster för umgängesstöd 

PB 8620, 00099 Helsingfors stad Finland  

Meddela samtidigt telefonnummer och e-postadress. Meddela eventuellt också den andra förälderns kontaktuppgifter.  

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/övervakat-umgänge.