Brådskande vård och jour

Om du behöver brådskande vård, gör en symtombedömning på omaolo.fi eller ring din hälsostation mån-tors kl. 8-16, fredagar och dagen före helg kl. 8-15. Övriga tider ring 116 117.

Om du behöver brådskande vård, gör först en symtombedömning i Omaolo-tjänsten på omaolo.fi. I Omaolo får du handlingsanvisningar dygnet runt och vid behov kontakt med en yrkesperson.

Om du inte kan göra en symtombedömning, ring din hälsostation mån-tors kl. 8-16, fredagar och dagen före helg kl. 8-15 och övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117, innan du söker dig till jourmottagningen. Om du redan har fått kontakt med en yrkesperson via Omaolo, behöver du inte längre kontakta hälsostationen eller Jourhjälpen.

På kvällar och veckoslut betjänas Helsingforsbor som fyllt 16 år vid samjouren på Malms och Mejlans sjukhus. Jourmottagningen för barn under 16 år finns vid Nya barnsjukhuset.

Jourpatienter som behöver specialiserad sjukvård betjänas dygnet runt enligt remiss från en läkare vid Malms sjukhus, Mejlans sjukhus och Nya barnsjukhuset.

Psykiatrins jourmottagning

Lågtröskelservicestället för psykisk ohälsa Mieppi ger samtalsstöd för att främja den psykiska hälsan.

Vid akuta psykiska problem får du hjälp vid den egna hälsostationen vardagar kl. 8-16. Övriga tider ska du ringa Jourhjälpen, tfn 116 117, innan du söker dig till jourmottagningen.

Psykiatrins jourmottagning finns vid Mejlans samjour på Haartmanska sjukhuset.

I nödsituationer ska du ringa nödnumret 112.

Har du nedsatt hörsel eller talsvårigheter?

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/jour.