Ekonomi, arbetsförmåga och utkomst

Hos oss får du hjälp med att sköta vardagsekonomin och upprätthålla din arbetsförmåga. Du kan också ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd, begravningsbidrag eller social kredit. 

Helsingfors stads anställda.
Bild: Sara Lehtomaa

Läs mer om Helsingfors sysselsättningstjänster

Hotas du av arbetslöshet? Har du svårigheter med arbetsförmågan? Är du intresserad av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte? Helsingfors sysselsättningstjänster hjälper dig att komma vidare. 

Gå till webbsidan för Helsingfors sysselsättningstjänster(Länk leder till extern tjänst)