Hoppa till huvudinnehåll

För media

På denna sida hittar du Helsingfors stads centrala kontaktuppgifter för medier samt nyttiga länkar. Ta kontakt vid behov, vi hjälper dig gärna!

På den här sidan

Kontaktuppgifter enligt sektor

Helsingfors stads sektorer och affärsverk ansvarar för kommunikationen av sina egna tjänster och sitt beslutsfattande. Stadskansliets kommunikationsavdelning sköter kommunikationen inom centralförvaltningen och samordningen av stadens kommunikationsfunktioner.

Stadens e-postadresser står i formen förnamn.efternamn@hel.fi . I tjänsten Numerot hittar du kontaktuppgifter till stadens anställda.

Numerot.hel.fi 

Medietelefon må–fre klo 9-16, tfn 09 310 26168,
epost: city.helsinki@hel.fi

Kommunikationsdirektör Liisa Kivelä
tfn 0400 308 484     

Extern kommunikation, kommunikationschef Pi Krogell-Magni
tfn 050 522 5953

Intern kommunikation, kommunikationschef Katri Parikka 
tfn 044 275 3028

Innehållsproduktion, kommunikationschef Susanna Rautio
tfn 050 407 8300

Varumärke och evenemang, marknadsföringschef Sanna Forsström
tfn 040 531 3713

Stäng

Informationschef  Hanna-Kaisa Talvensaari
tfn 09 310 15964

Servicekommunikation, enhetens chef  Mervi Kopomaa-Weymarn
tfn 09 310 43360

Mediekontakter, kommunikationsspecialist Nina Dale
tfn 09 310 23875

Småbarnspedagogik

Kommunikationsspecialist Vilhelm Forss
tfn 09 310 27910

Grundläggande utbildning

Kommunikationsspecialist Samuli Kuki
tfn 09 310 87701

Gymnasieutbildning och yrkesutbildning (Stadin ammatti- ja aikuisopisto)

Marknadsföringsexpert Ilja Hakala
tfn 09 310 15129

Helsingin työväenopisto (Finska arbetarinstitutet)

Kommunikationsplanerare Mari Larkovirta
tfn 09 310 88599

Svenskspråkig småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Kommunikationsspecialist Vilhelm Forss
tfn 09 310 27910

Svenskspråkig gymnasieutbildning och Helsingfors arbis

Kommunikationsplanerare Maria Lindh
puh. 09 310 70084

Engelskspråkig kommunikation

Kommunikationsspecialist Sari Kämppi
tfn 09 310 32325

Internationella besök

Planerare för intenationella ärenden Marika Lahti
tfn 09 310 82611

Stäng

Kommunikationschef Heikki Mäntymäki
tfn 09 310 37368

Chef för enheten för medie- och invånarkommunikation Virve Kuusi
tfn  09 310 79528

Kommunikationens epost: kymp.viestinta@hel.fi  

Natur, miljö och livsmedelssäkerhet

Kommunikationsspecialist Matti Miinalainen
tfn 09 310 31520

Planering av parker och grönområden

Kommunikationsspecialist Lotta Silfverberg
tfn 09 310 42171

Trafik och gatuplanering

Delaktighetsansvarig Annika Alén
tfn 09 310 33951

Byggande av gator, parkeringsövervakning och undantagsarrangemang i trafiken

Kommunikationsspecialist Sara Juntunen
tfn 09 310 39104

Kronobroarnaprojektet

Kommunikationsspecialist Lauri Hänninen
tfn 09 310 20494

Övrigt underhåll av gator och parker

Kommunikationsspecialist Heli-Anneli Valinen
tfn 09 310 33071

Byggnadstillsynen och stadens husbyggnadsprojekt

Kommunikationsspecialist Marjukka Haavisto
tfn 09 310 26446

Byggnader som ägs av staden och bostadsproduktion 

Kommunikationsspecialist Aki Antinkaapo
tfn 09 310 15846

Planläggning och tomter

Delaktighetsansvarig Anu Hämäläinen
tfn 09 310 37396

Stäng

Informationschef Essi Eranka 
tfn 040 568 13 69

Kundrelationschef Jussi Kaisjoki
tfn 040 519 6632

Kommunikationschef Satu Pusa  
tfn 050 336 5039

Museer

Kommunikationsspecialist Milla Visuri
tfn 09 310 34052

Kulturcentrum

Kommunikationsspecialist Minna Roine
tfn 09 310 88802

Bibliotek

Kommunikationsspecialist Soila Leppäkangas
tfn 09 310 85697

Motion

Kommunikationsspecialist Juuso Hämäläinen
tfn 09 310 29993

Ungdomar

Kommunikationsspecialist Sylvie Daoud
tfn 09 31071628

Stadsorkestern

Kommunikationschef Marja Istala Kumpunen
tfn 050 555 3551  

Stäng

Kommunikationschef Jaana Juutilainen-Saari
tfn 050 380 9738

Kommunikationsenhetens chef Outi Huida
tfn 040 655 0063

Familje- och socialtjänster

Kommunikationsspecialist Nina Puisto
tfn 040 641 8002

Helsingfors hälsovårds- och missbrukartjänster

Kommunikationsspecialist Markus Snellman
tfn 040 334 0183

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Kommunikationsspecialist Hanna Hänninen
tfn 040 643 0470

Svenskspråkiga tjänster

Kommunikationsspecialist Evelina Rex
tfn 040 702 0612

Engelskspråkiga tjänster

Kommunikationsspecialist Kaisa Sunimento
tfn 040 685 0608

Stäng

Affärsverk och räddningsverket

Kommunikationschef Piia Rissanen
tfn 09 310 33977

Stäng

Kommunikationschef Mirva Harju
tfn 09 310 25161

Stäng

Kommunikationsplanerare Anu Cavén
tfn 09 310 20199

Stäng

Kommunikationsenhetens chef Anna Lehtiranta
tfn 09 310 30014

Kommunikationens epost: pel.viestinta@hel.fi  

Stäng

Kommunikationschef Päivi Seikkula
Tfn 050 428 0516

Medietjänster

Kommunikationsspecialist Marja Valjus
Tfn 040 658 9268

Stäng

Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden som publicerats av Helsingfors stads sektorer och affärsverk hittar du på STT Infos webbplats . Du kan beställa meddelanden till dig själv på respektive branschs eller affärsverkenss egna Julkaisija-sidan.

Stadens nyheter hittar du på sidan för stadens nyhetssammanställning

Alla stadskansliets mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här.

Stäng

Alla fostrans- och utbildningssektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här .

Stäng

Alla stadsmiljösektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här .

Stäng

Alla kultur- och fritidssektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här .

Stäng

Alla social- och hälsovårdssektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här .

Stäng

Fotografering och fotograferingstillstånd

Du kan även fråga om fotograferingstillstånd för stadens områden och lokaler direkt från stadskansliets informationsavdelning. Nedan berättas närmare om principerna för fotografering i olika situationer.

Du kan fotografera på gator och i parker i Helsingfors utan tillstånd, om fotograferingsområdet inte behöver begränsas från annat bruk. Om du vill begränsa fotograferingsområdet, måste du hyra området för eget bruk. Om begränsandet av fotograferingsområdet påverkar gång-, cykel- eller övrig fordonstrafik, måste du dessutom göra en plan för tillfälliga trafikarrangemang. Planen behövs även när parkeringsplatserna reserveras för annan användning.

Läs mer om att hyra ett område och tillfälliga trafikarrangemang

Stäng

Fotografering på bibliotek

Helsingfors stadsbiblioteks samtliga verksamhetsställen är offentliga rum som är öppna för allmänheten och där det är tillåtet att fotografera. Om du behöver hjälp med att välja fotograferingsplats, kan du kontakta bibliotekets informationsavdelning .

Fotograferna ska ta hänsyn till bibliotekets kunder: de har rätt att uträtta sina ärenden på biblioteket i lugn och ro. Det är artigt att fråga kunderna om lov innan du fotograferar dem. Fäst särskild uppmärksamhet vid barn och unga under 18 år: fråga alltid barnens och ungdomarnas föräldrar om lov att få fotografera barn eller unga.

Fotografering på museer

Fotografering är tillåten i Helsingfors stadsmuseum, Villa Hagasund, Arbetarbostadsmuseet, Spåramuseet och Sprutmästarens gård. Vi ber dig meddela om ditt besök på förhand till teamansvarige Ari-Matti Helkapalo, arimatti.helkapalo@hel.fi , 040 533 7238. Du måste alltid be om föräldrarnas tillstånd för att få fotografera barn eller ungdomar.

På HAM Helsingfors konstmuseum får man fotografera, men fotografering av vissa utställningar kan vara förbjuden. Vi ber dig meddela om ditt besök på förhand till informatör Karri Buchert, karri.buchert@hel.fi , 050 304 6707,. Du måste alltid be om föräldrarnas tillstånd för att få fotografera barn eller ungdomar.

Fotografering i kulturhus

Du behöver alltid tillstånd för att fotografera föreställningar eller lokaler i kulturhusen. Kontakta kulturhusets personal: Annegården , Caisa , Gamlasgården , Malms kulturhus , Savoyteatern , Stoa och Nordhuset .

Stäng

Fotografering är tillåten på offentliga platser. Om inomhusidrottsanläggningarna är öppna för allmänheten får du också fotografera människor där.

Fotografering på friluftsbad eller simhallar kräver i regel fotograferingstillstånd.

Fotografering är avgiftsfri på de platser som idrottsservicen förvaltar, såvida du inte reserverar en viss plats för fotograferingen eller fotograferingen inte stör den övriga verksamheten på platsen.

Om du behöver hjälp med fotograferingstillstånd eller har andra frågor, kontakta sektorns informationsavdelning.

Utomhusområden

Det är tillåtet att fotografera på offentliga platser, även enskilda personer. Privatpersoner kan inte förbjuda fotografering, inte heller myndigheter utan särskilda grunder.

Däremot är fotografering förbjuden på nudiststranden på Östra Rönnskär och under den baddräktsfria simturen på Fölisön.

Idrottshallar och idrottsplatser inomhus

Om inomhusidrottsanläggningarna är öppna för allmänheten får du också fotografera människor där. Idrottsplatser inomhus är lokaler där fotografering inte är straffbart och där du inte behöver begära tillstånd för fotografering, såvida du inte bokar en viss plats för fotograferingen eller fotograferingen inte stör den övriga verksamheten. Det är tillåtet att med telefonkamera fotografera till exempel familjemedlemmar, vänner eller verksamhet på platsen.

Människor skyddas för olovlig observation i toaletter, omklädningsrum och motsvarande utrymmen. Det är förbjudet att fotografera i dessa lokaler.

Friluftsbad

Fotografering kräver i regel ett tillstånd. Personalen kan bevilja ett avgiftsfritt fotograferingstillstånd till exempel för fotografering av familjemedlemmar eller en person som gett sitt samtycke till fotograferingen.

Simhallar

I regel kräver fotografering vid bassängerna eller i deras omedelbara närhet ett fotograferingstillstånd. Personalen kan bevilja ett avgiftsfritt, muntligt fotograferingstillstånd till exempel för fotografering av familjemedlemmar eller en person som gett sitt samtycke till fotograferingen.

Fotografering är tillåten i kundutrymmena, såsom i kafeterian.

Stäng

Om du behöver hjälp med att välja fotograferingsplats, kan du kontakta fostrans- och utbildningssektorns informationsavdelning.

Fotografering på grundskolor

Om du redan vet en skola som du vill fotografera, kan du kontakta skolans rektor. Rektorernas kontaktuppgifter finns på skolornas webbplatser. Du behöver tillstånd av vårdnadshavarna för fotografering av alla under 18 år. Skolorna ber om fotograferingstillstånd i början av läsåret, men du bör be vårdnadshavarna om ett separat tillstånd för ett visst tillfälle. Innan fotograferingen ska du säkerställa med skolans kontaktperson att barnens och ungdomarnas fotograferingstillstånd är i sin ordning.

Fotografering inom barnomsorgen

Om du redan vet ett daghem eller en lekpark där du vill fotografera, ska du kontakta enheten ifråga. En förteckning över daghem finns på vår webbplats och kontaktuppgifter under respektive daghem. Även lekparkernas kontaktuppgifter finns på respektive lekparks egna webbsida. Du behöver alltid tillstånd av vårdnadshavarna för att fotografera barn och unga under 18 år. Innan du anländer till daghemmet, ska du se till att man har bett föräldrarna om fotograferingstillstånd. Vid fotografering av barn utomhus i lekparker måste du fråga tillstånd av barnets förälder och vid fotografering inomhus måste du även informera personalen.

Fotografering på gymnasieskolor och Stadin AO

Om du redan vet en gymnasieskola där du vill fotografera, ska du kontakta gymnasieskolans rektor. Kontaktuppgifter till gymnasieskolor finns på respektive gymnasieskolas egen webbsida. Vid fotografering i Stadin AO ska du kontakta respektive verksamhetsställes rektor eller utbildningschefen för en viss bransch. Kontaktuppgifter finns här . Du behöver tillstånd av vårdnadshavarna för fotografering av alla under 18 år. Innan fotograferingen ska du säkerställa med läroanstaltens kontaktperson att ungdomarnas fotograferingstillstånd är i sin ordning.

Fotografering på finska arbetarinstitutet och Arbis

Om du vill fotografera på Helsingfors finska arbetarinstituts eller Helsingfors Arbis verksamhetsställen, ska du kontakta rektorn eller verksamhetsställena. Du behöver alltid tillstånd för att fotografera föreställningar eller utrymmen, så kontakta husets personal. Kontaktuppgifter till verksamhetsställena.

Stäng

Om du vill fotografera på stadens social- och hälsovårdssektors verksamhetsställen, kontakta sektorns informationsavdelning.

Stäng

Helsingfors i bild och på video

I stadens materialbank finns bilder och videor påHelsingfors samt stadens grafiska anvisningar och officiella logotyper och symboler. För att kunna använda materialbanken krävs registrering.

Materialbank

I MyHelsinki materialbank finns bilder och videor på Helsingfors. Användningen kräver ingen registrering.

Helsinki Material Bank