För media

På denna sida hittar du Helsingfors stads centrala kontaktuppgifter för medier samt nyttiga länkar. Ta kontakt vid behov, vi hjälper dig gärna!

På den här sidan

Kontaktuppgifter enligt sektor

Helsingfors stads sektorer och affärsverk ansvarar för kommunikationen av sina egna tjänster och sitt beslutsfattande. Stadskansliets kommunikationsavdelning sköter kommunikationen inom centralförvaltningen och samordningen av stadens kommunikationsfunktioner.

Stadens e-postadresser står i formen förnamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). I tjänsten Numerot hittar du kontaktuppgifter till stadens anställda.

Numerot.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) 

Medietelefon må–fre klo 9-16, tfn 09 310 26168,
epost: city.helsinki@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kommunikationsdirektör Liisa Kivelä
tfn 0400 308 484     

Extern kommunikation, kommunikationschef Pi Krogell-Magni
tfn 050 522 5953

Intern kommunikation, kommunikationschef Raija Gynther 
tfn 050 523 6879

Innehållsproduktion, kommunikationschef Susanna Rautio
tfn 050 407 8300

Varumärke och evenemang, marknadsföringschef Sanna Forsström
tfn 040 531 3713

Mediatelefon må–fre kl. 9–16
tfn 09 310 39330, kasko.viestinta@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Informationschef  Hanna-Kaisa Talvensaari
tfn 09 310 15964

Servicekommunikation, enhetens chef  Mervi Kopomaa-Weymarn
tfn 09 310 43360

Sektorspecifik kommunikation, enhetens chef Suvi Pailokari
tfn 09 310 38804

Marknadskommunikation, enhetens chef Jetta Laajarinne
tfn 09 310 76931

Kommunikationsexpert Nina Dale
tfn 09 310 23875

Småbarnspedagogik

Kommunikationsexpert Vilhelm Forss
tfn 09 310 27910

Grundläggande utbildning

Kommunikationsexpert Samuli Kuki
tfn 09 310 87701

Gymnasieutbildning och yrkesutbildning (Stadin ammatti- ja aikuisopisto)

Marknadsföringsexpert Ilja Hakala
tfn 09 310 15129

Helsingin työväenopisto (Finska arbetarinstitutet)

Marknadsföringsplanerare Ulla Kantanen
tfn 09 310 31578

Svenskspråkig småbarnspedagogik och grundläggande utbildning

Kommunikationsexpert Isabella Mattsson
tfn 09 310 31672

Svenskspråkig gymnasieutbildning och Helsingfors arbis

Kommunikationsplanerare Maria Lindh
puh. 09 310 70084

Engelskspråkig kommunikation

Kommunikationsexpert Essi Miettunen
tfn 09 310 32325

Internationella besök

Planerare för intenationella ärenden Marika Lahti
tfn 09 310 82611

Kommunikationschef Heikki Mäntymäki
tfn 09 310 37368

Chef för enheten för medie- och invånarkommunikation Virve Kuusi
tfn  09 310 79528

Kommunikationens epost: kymp.viestinta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Natur, miljö och livsmedelssäkerhet

Kommunikationsspecialist Matti Miinalainen
tfn 09 310 31520

Planering av parker och grönområden

Kommunikationsspecialist Lotta Silfverberg
tfn 09 310 42171

Trafik och gatuplanering

Kommunikationsspecialist Lauri Kervinen
tfn 09 310 33951

Byggande av gator, parkeringsövervakning och undantagsarrangemang i trafiken

Kommunikationsspecialist Daniel Helander
tfn 09 310 39919

Kronobroarnaprojektet

Kommunikationsspecialist Lauri Hänninen
tfn 09 310 20494

Övrigt underhåll av gator och parker

Kommunikationsspecialist Heli-Anneli Valinen
tfn 09 310 33071

Byggnadstillsynen

Kommunikationsspecialist Marjukka Haavisto
tfn 09 310 26446

Husbyggande

Kommunikationsspecialist Marja Valjus
tfn 09 310 48500

Planläggning och tomter

Kommunikationsspecialist Kiia Koliseva
tfn 09 310 26478

Informationschef Essi Eranka 
tfn 040 568 13 69

Kundrelationschef Jussi Kaisjoki
tfn 040 519 6632

Kommunikationschef Mira Träskelin
tfn 09 310 36119

Museer

Kommunikationsspecialist Milla Visuri
tfn 09 310 34052

Kulturcentrum

Kommunikationsspecialist Minna Roine
tfn 09 310 88802

Bibliotek

Kommunikationsspecialist Marjo Haatainen
tfn 09 310 88403

Motion

Kommunikationsspecialist Juuso Hämäläinen
tfn 09 310 29993

Ungdomar

Kommunikationsspecialist Sylvie Daoud
tfn 09 31071628

Stadsorkestern

Kommunikationschef Marja Istala Kumpunen
tfn 050 555 3551  

Delad epost: sotepe.viestinta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kommunikations- och delaktighetschef Jaana Juutilainen-Saari
tfn 050 380 9738

Kommunikationsenhetens chef Outi Huida
tfn 040 655 0063

Familje- och socialtjänster

Kommunikationsspecialist Nina Puisto
tfn 040 641 8002

Helsingfors hälsovårds- och missbrukartjänster

Kommunikationsspecialist Markus Snellman
tfn 040 334 0183

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Kommunikationsspecialist Katariina Kuronen
tfn 040 643 0470
katariina.kuronen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Räddningsväsendet

Kommunikationsenhetens chef Anna Lehtiranta
tfn 09 310 30014
pel.viestinta@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post) 

Svenskspråkiga tjänster

Kommunikationsspecialist Evelina Rex
tfn 040 702 0612

Engelskspråkiga tjänster

Kommunikationsspecialist Trilce Sandoval Similä
tfn 040 685 0608

Affärsverk

Kommunikationschef Piia Rissanen
tfn 09 310 33977

Kommunikationschef Kati Toikka
tfn 09 310 76993

Planerare Taru Itälinna
tfn 09 310 59900

Kommunikationschef Päivi Seikkula
Tfn 050 428 0516

Medietjänster

Kommunikationsspecialist Janne Saavalainen
Tfn 040 139 3130

Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden som publicerats av Helsingfors stads sektorer och affärsverk hittar du på STT Infos webbplats(Länk leder till extern tjänst). Du kan beställa meddelanden till dig själv på respektive branschs eller affärsverkenss egna Julkaisija-sidan.

Stadens nyheter hittar du på sidan för stadens nyhetssammanställning

Alla stadskansliets mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här.(Länk leder till extern tjänst)

Alla fostrans- och utbildningssektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här(Länk leder till extern tjänst).

Alla stadsmiljösektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här(Länk leder till extern tjänst).

Alla kultur- och fritidssektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här(Länk leder till extern tjänst).

Alla social-, hälsovårds- och räddningssektorns pressmeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här(Länk leder till extern tjänst).

Räddningsväsendets pressmeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här(Länk leder till extern tjänst).

Fotografering och fotograferingstillstånd

Du kan även fråga om fotograferingstillstånd för stadens områden och lokaler direkt från stadskansliets informationsavdelning. Nedan berättas närmare om principerna för fotografering i olika situationer.

Du kan fotografera på gator och i parker i Helsingfors utan tillstånd, om fotograferingsområdet inte behöver begränsas från annat bruk och du använder bärbar kamerautrustning. 

Om du vill begränsa fotograferingsområdet, måste du hyra det för eget bruk. Dessutom behöver du ett tillstånd om du använder stor kamerautrustning såsom en kameraskena eller en kamerabil. 

Om begränsandet av fotograferingsområdet påverkar gång-, cykel- eller övrig fordonstrafik, måste du dessutom göra en plan för tillfälliga trafikarrangemang. En plan behövs även när parkeringsplatserna reserveras för annan användning.

Läs mer om att hyra ett område och tillfälliga trafikarrangemang (på finska)

Fotografering på bibliotek

Helsingfors stadsbiblioteks samtliga verksamhetsställen är offentliga rum som är öppna för allmänheten och där det är tillåtet att fotografera. Om du behöver hjälp med att välja fotograferingsplats, kan du kontakta bibliotekets informationsavdelning(Länk leder till extern tjänst).

Fotograferna ska ta hänsyn till bibliotekets kunder: de har rätt att uträtta sina ärenden på biblioteket i lugn och ro. Det är artigt att fråga kunderna om lov innan du fotograferar dem. Fäst särskild uppmärksamhet vid barn och unga under 18 år: fråga alltid barnens och ungdomarnas föräldrar om lov att få fotografera barn eller unga.

Fotografering på museer

Fotografering är tillåten i Helsingfors stadsmuseum, Villa Hagasund, Arbetarbostadsmuseet, Spåramuseet och Sprutmästarens gård. Vi ber dig meddela om ditt besök på förhand till teamansvarige Ari-Matti Helkapalo, arimatti.helkapalo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), 040 533 7238. Du måste alltid be om föräldrarnas tillstånd för att få fotografera barn eller ungdomar.

På HAM Helsingfors konstmuseum får man fotografera, men fotografering av vissa utställningar kan vara förbjuden. Vi ber dig meddela om ditt besök på förhand till informatör Karri Buchert, karri.buchert@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), 050 304 6707,. Du måste alltid be om föräldrarnas tillstånd för att få fotografera barn eller ungdomar.

Fotografering i kulturhus

Du behöver alltid tillstånd för att fotografera föreställningar eller lokaler i kulturhusen. Kontakta kulturhusets personal: Annegården(Länk leder till extern tjänst), Caisa(Länk leder till extern tjänst), Gamlasgården(Länk leder till extern tjänst), Malms kulturhus(Länk leder till extern tjänst), Savoyteatern(Länk leder till extern tjänst), Stoa(Länk leder till extern tjänst) och Nordhuset(Länk leder till extern tjänst).

Fotografering är tillåten på offentliga platser. Om inomhusidrottsanläggningarna är öppna för allmänheten får du också fotografera människor där.

All form av fotografering i friluftsbad och simhallar är förbjuden.

Fotografering är avgiftsfri på de platser som idrottsservicen förvaltar, såvida du inte reserverar en viss plats för fotograferingen eller fotograferingen inte stör den övriga verksamheten på platsen.

Om du behöver hjälp med fotograferingstillstånd eller har andra frågor, kontakta sektorns informationsavdelning.

Utomhusområden

Det är tillåtet att fotografera på offentliga platser, även enskilda personer. Privatpersoner kan inte förbjuda fotografering, inte heller myndigheter utan särskilda grunder.

Däremot är fotografering förbjuden på nudiststranden på Östra Rönnskär och under den baddräktsfria simturen på Fölisön.

Mera information: office sekreterare Sirpa Hietala, sirpa.hietala@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Idrottshallar och idrottsplatser inomhus

Om inomhusidrottsanläggningarna är öppna för allmänheten får du också fotografera människor där. Idrottsplatser inomhus är lokaler där fotografering inte är straffbart och där du inte behöver begära tillstånd för fotografering, såvida du inte bokar en viss plats för fotograferingen eller fotograferingen inte stör den övriga verksamheten. Det är tillåtet att med telefonkamera fotografera till exempel familjemedlemmar, vänner eller verksamhet på platsen.

Människor skyddas för olovlig observation i toaletter, omklädningsrum och motsvarande utrymmen. Det är förbjudet att fotografera i dessa lokaler.

Mera information: office sekreterare Merja Tammelin, merja.tammelin@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Friluftsbad

Fotografering kräver i regel ett tillstånd. Personalen kan bevilja ett avgiftsfritt fotograferingstillstånd till exempel för fotografering av familjemedlemmar eller en person som gett sitt samtycke till fotograferingen.

Simhallar

I regel kräver fotografering vid bassängerna eller i deras omedelbara närhet ett fotograferingstillstånd. Personalen kan bevilja ett avgiftsfritt, muntligt fotograferingstillstånd till exempel för fotografering av familjemedlemmar eller en person som gett sitt samtycke till fotograferingen.

Fotografering är tillåten i kundutrymmena, såsom i kafeterian.

Om du behöver hjälp med att välja fotograferingsplats, kan du kontakta fostrans- och utbildningssektorns informationsavdelning.

Fotografering på grundskolor

Om du redan vet en skola som du vill fotografera, kan du kontakta skolans rektor. Rektorernas kontaktuppgifter finns på skolornas webbplatser. Du behöver tillstånd av vårdnadshavarna för fotografering av alla under 18 år. Skolorna ber om fotograferingstillstånd i början av läsåret, men du bör be vårdnadshavarna om ett separat tillstånd för ett visst tillfälle. Innan fotograferingen ska du säkerställa med skolans kontaktperson att barnens och ungdomarnas fotograferingstillstånd är i sin ordning.

Fotografering inom barnomsorgen

Om du redan vet ett daghem eller en lekpark där du vill fotografera, ska du kontakta enheten ifråga. En förteckning över daghem finns på vår webbplats och kontaktuppgifter under respektive daghem. Även lekparkernas kontaktuppgifter finns på respektive lekparks egna webbsida. Du behöver alltid tillstånd av vårdnadshavarna för att fotografera barn och unga under 18 år. Innan du anländer till daghemmet, ska du se till att man har bett föräldrarna om fotograferingstillstånd. Vid fotografering av barn utomhus i lekparker måste du fråga tillstånd av barnets förälder och vid fotografering inomhus måste du även informera personalen.

Fotografering på gymnasieskolor och Stadin AO

Om du redan vet en gymnasieskola där du vill fotografera, ska du kontakta gymnasieskolans rektor. Kontaktuppgifter till gymnasieskolor finns på respektive gymnasieskolas egen webbsida. Vid fotografering i Stadin AO ska du kontakta respektive verksamhetsställes rektor eller utbildningschefen för en viss bransch. Kontaktuppgifter finns här(Länk leder till extern tjänst). Du behöver tillstånd av vårdnadshavarna för fotografering av alla under 18 år. Innan fotograferingen ska du säkerställa med läroanstaltens kontaktperson att ungdomarnas fotograferingstillstånd är i sin ordning.

Fotografering på finska arbetarinstitutet och Arbis

Om du vill fotografera på Helsingfors finska arbetarinstituts eller Helsingfors Arbis verksamhetsställen, ska du kontakta rektorn eller verksamhetsställena. Du behöver alltid tillstånd för att fotografera föreställningar eller utrymmen, så kontakta husets personal. Kontaktuppgifter till verksamhetsställena(Länk leder till extern tjänst).

Om du vill fotografera på stadens social-, hälsovårds- och räddningssektors verksamhetsställen, kontakta sektorns informationsavdelning.

Helsingfors i bild och på video

I stadens materialbank finns bilder och videor på Helsingfors. För att kunna använda materialbanken krävs registrering.

Materialbank(Länk leder till extern tjänst)

I MyHelsinki materialbank finns bilder och videor på Helsingfors. Användningen kräver ingen registrering.

Helsinki Material Bank(Länk leder till extern tjänst)