Hoppa till huvudinnehåll

För media

På denna sida hittar du Helsingfors stads centrala kontaktuppgifter för medier samt nyttiga länkar. Ta kontakt vid behov, vi hjälper dig gärna!

På den här sidan

Kontaktuppgifter enligt sektor

Helsingfors stads sektorer och affärsverk ansvarar för kommunikationen av sina egna tjänster och sitt beslutsfattande. Stadskansliets kommunikationsavdelning sköter kommunikationen inom centralförvaltningen och samordningen av stadens kommunikationsfunktioner.

Stadens e-postadresser står i formen förnamn.efternamn@hel.fi . I tjänsten Numerot hittar du kontaktuppgifter till stadens anställda.

Numerot.hel.fi 

Medietelefon må–fre klo 9-16, tfn 09 310 26168,
epost: city.helsinki@hel.fi

Kommunikationsdirektör Liisa Kivelä
tfn 0400 308 484     

Extern kommunikation, kommunikationschef Pi Krogell-Magni
tfn 050 522 5953

Intern kommunikation, kommunikationschef Katri Parikka 
tfn 044 275 3028

Innehållsproduktion, kommunikationschef Susanna Rautio
tfn 050 407 8300

Varumärke och evenemang, marknadsföringschef Sanna Forsström
tfn 040 531 3713

Stäng

Informationschef  Hanna-Kaisa Talvensaari
tfn 09 310 15964

Servicekommunikation, enhetens chef  Mervi Kopomaa-Weymarn
tfn 09 310 43360

Mediekontakter, kommunikationsspecialist Nina Dale
tfn 09 310 23875

Småbarnspedagogik

Kommunikationsspecialist Maiju Lehikoinen
tfn 09 310 26566

Grundläggande utbildning

Kommunikationsspecialist Samuli Kuki
tfn 09 310 87701

Gymnasieutbildning och yrkesutbildning (Stadin ammatti- ja aikuisopisto)

Marknadsföringsexpert Ilja Hakala
tfn 09 310 15129

Helsingin työväenopisto (Finska arbetarinstitutet)

Kommunikationsplanerare Mari Larkovirta
tfn 09 310 88599

Svenskspråkig småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och Helsingfors Arbis

Kommunikationsspecialist Vilhelm Forss
tfn 09 310 27910

Engelskspråkig kommunikation

Kommunikationsspecialist Sari Kämppi
tfn 09 310 32325

Internationella besök

Planerare för intenationella ärenden Marika Lahti
tfn 09 310 82611

Stäng

Kommunikationschef Heikki Mäntymäki
tfn 09 310 37368

Chef för enheten för medie- och invånarkommunikation Virve Kuusi
tfn  09 310 79528

Kommunikationens epost: kymp.viestinta@hel.fi  

Natur, miljö och livsmedelssäkerhet

Kommunikationsspecialist Matti Miinalainen
tfn 09 310 31520

Planering av parker och grönområden

Kommunikationsspecialist Lotta Silfverberg
tfn 09 310 42171

Trafik och gatuplanering

Delaktighetsansvarig Annika Alén
tfn 09 310 33951

Byggande av gator, parkeringsövervakning och undantagsarrangemang i trafiken

Kommunikationsspecialist Sara Juntunen
tfn 09 310 39104

Kronobroarnaprojektet

Kommunikationsspecialist Lauri Hänninen
tfn 09 310 20494

Övrigt underhåll av gator och parker

Kommunikationsspecialist Heli-Anneli Valinen
tfn 09 310 33071

Byggnadstillsynen och stadens husbyggnadsprojekt

Kommunikationsspecialist Marjukka Haavisto
tfn 09 310 26446

Byggnader som ägs av staden och bostadsproduktion 

Kommunikationsspecialist Aki Antinkaapo
tfn 09 310 15846

Planläggning och tomter

Delaktighetsansvarig Anu Hämäläinen
tfn 09 310 37396

Stäng

Informationschef Essi Eranka 
tfn 040 568 13 69

Kundrelationschef Jussi Kaisjoki
tfn 040 519 6632

Kommunikationschef Satu Pusa  
tfn 050 336 5039

Museer

Kommunikationsspecialist Milla Visuri
tfn 09 310 34052

Kulturcentrum

Kommunikationsspecialist Minna Roine
tfn 09 310 88802

Bibliotek

Kommunikationsspecialist Soila Leppäkangas
tfn 09 310 85697

Motion

Kommunikationsspecialist Juuso Hämäläinen
tfn 09 310 29993

Ungdomar

Kommunikationsspecialist Sylvie Daoud
tfn 09 31071628

Stadsorkestern

Kommunikationschef Marja Istala Kumpunen
tfn 050 555 3551  

Stäng

Kommunikationschef Jaana Juutilainen-Saari
tfn 050 380 9738

Kommunikationsenhetens chef Outi Huida
tfn 040 655 0063

Familje- och socialtjänster

Kommunikationsspecialist Nina Puisto
tfn 040 641 8002

Helsingfors hälsovårds- och missbrukartjänster

Kommunikationsspecialist Markus Snellman
tfn 040 334 0183

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Kommunikationsspecialist Riina Sten
tfn 040 687 7510

Svenskspråkiga tjänster

Kommunikationsspecialist Evelina Rex
tfn 040 702 0612

Engelskspråkiga tjänster

Kommunikationsspecialist Kaisa Sunimento
tfn 040 685 0608

Stäng

Affärsverk och räddningsverket

Kommunikationschef Piia Rissanen
tfn 09 310 33977

Stäng

Kommunikationschef Mirva Harju
tfn 09 310 25161

Stäng

Kommunikationsplanerare Anu Cavén
tfn 09 310 20199

Stäng

Kommunikationsenhetens chef Anna Lehtiranta
tfn 09 310 30014

Kommunikationens epost: pel.viestinta@hel.fi  

Stäng

Kommunikationschef Päivi Seikkula
Tfn 050 428 0516

Medietjänster

Kommunikationsspecialist Marja Valjus
Tfn 040 658 9268

Stäng

Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden som publicerats av Helsingfors stads sektorer och affärsverk hittar du på STT Infos webbplats . Du kan beställa meddelanden till dig själv på respektive branschs eller affärsverkenss egna Julkaisija-sidan.

Stadens nyheter hittar du på sidan för stadens nyhetssammanställning

Alla stadskansliets mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här.

Stäng

Alla fostrans- och utbildningssektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här .

Stäng

Alla stadsmiljösektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här .

Stäng

Alla kultur- och fritidssektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här .

Stäng

Alla social- och hälsovårdssektorns mediemeddelanden hittar du samlat på STT Infos sidor här .

Stäng

Helsingfors i bild och på video

I stadens materialbank finns bilder och videor påHelsingfors samt stadens grafiska anvisningar och officiella logotyper och symboler. För att kunna använda materialbanken krävs registrering.

Materialbank

I MyHelsinki materialbank finns bilder och videor på Helsingfors. Användningen kräver ingen registrering.

Helsinki Material Bank