Läroanstaltssamarbete

Med hjälp av läroanstaltssamarbetet får vi framtidens experter inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors och utvecklar kompetensen inom branschen.

Genom att samarbeta med läroanstalter av hög kvalitet främjar vi att de bästa experterna arbetar hos oss.  

Som en del av samarbetet vid läroanstalterna  

  • vi skapar strukturer och samarbetar med läroanstalter
  • vi stärker dialogen mellan praktik och forskning samt den forskningsbaserade utvecklingen av arbete och tjänster
  • vi förmedlar information om arbetslivets behov till läroanstalterna
  • vi utvecklar praktikpraxis inom branschen.

Mer information för studerande om praktik- och arbetsplatser inom social-, hälso- och räddningssektorn

Begäran om samarbete mellan läroanstalter: sotepe.oppilaitosyhteistyo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)