Iloa varhain-grupper

Gruppen Iloa varhain ("glädje tidigt") är avsedd för mammor som har spädbarn yngre än åtta månader och lider av lindrig depression eller riskerar att insjukna i depression efter förlossningen.

I gruppen lär vi oss att identifiera våra egna känslor och olika faktorer som påverkar humöret. Du kan bygga upp en egen verktygslåda för att förebygga och lindra depression. I gruppen har du även möjlighet att diskutera med andra personer i samma slags livssituation.

Gruppen träffas en gång i veckan, totalt åtta gånger. Träffarna är två timmar långa. När gruppen är slut samlas vi för en uppföljningsträff.

Gruppen Iloa varhain ("glädje tidigt") har plats för fem mammor och barn. Vi intervjuar mammorna innan gruppen börjar.

Grupperna leds i regel av socialhandledarna för barnfamiljer. Vi ordnar grupper på olika håll i Helsingfors.

Du kan söka till gruppen genom att kontakta socialrådgivningen för barnfamiljer eller genom att diskutera ärendet på rådgivningsbyrån.

Tjänsten är kostnadsfri.