Avtal och överenskommelser som gäller barn 

Vi hjälper dig och den andra föräldern att komma överens och ingå avtal om barnets angelägenheter. På dessa sidor hittar du våra tjänster för vårdnadsfrågor, boende, umgängesrätt och underhåll.  
Bild: Mari Huhtanen

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/avtal-som-gäller-barn.