Medling i familjefrågor

Våra medlare hjälper barnfamiljer i Helsingfors vid tankar om skilsmässa.

Syftet är att trygga barnets ställning vid en eventuell skilsmässa eller separation och hjälpa föräldrarna att lösa sina konflikter genom medling.

Målsättningen är att barnet ska ha goda relationer till båda föräldrarna även efter skilsmässan.

Man kan besöka medlingen tillsammans också senare.

Medling i familjefrågor är avgiftsfri, och tjänsten tillhandahålls på finska, svenska och engelska.

Medlarna arbetar på följande verksamhetsställen  

Estnäsgatan 2, 1 vån. 00170 Helsingfors  

  • Jaana Kujala (betjänar även på engelska)  
  • Raija Panttila  
  • Monica Sourander (betjänar även på svenska)  
  • Kari Väisänen  

Kaffegränden 3 B, 00980 Helsingfors  

  • Vesa Knutti  

Malms stationsväg 3 A, 2:e vån., 00700 Helsingfors  

  • Eija Rahkonen  

Storkärrskanten 1, 00630 Helsingfors   

  • Juha Koskinen  

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/medlin-i-familjefrågor.