Rätt till service på ditt eget språk

Om du har ett annat modersmål än finska eller svenska, har du rätt till en tolk.
Bild: Jussi Hellsten

Vi erbjuder tjänster på finska och svenska enligt hälso- och sjukvårdslagen samt språklagen. Om du har ett annat modersmål har du rätt till en tolk.  

Du har rätt till en tolk för alla social- och hälsovårdstjänster. Berätta att du behöver tolk i samband med tidsbokningen. Tolktjänsten är avgiftsfri. 

Om du har en hörselnedsättning eller talskada och behöver exempelvis en teckenspråkstolk, erbjuder FPA tolktjänster.