Personlig assistans och stödpersoner

Den personliga assistenten hjälper dig både i och utanför hemmet, i vardagliga sysslor, på jobbet, eller i samband med studier och hobbyer samt i övrigt i social växelverkan. Med stödpersonen kan du däremot utöva olika fritidsaktiviteter. 

Bild: Jussi Hellsten

Kompis åt en person med funktionshinder

Vill du bli kompis åt någon med funktionshinder? Ni besöker exempelvis aktiviteter eller evenemang. Som stödperson kan du lära känna nya människor och få lön för ditt arbete.  

Under hösten och våren ordnar staden distanskurser i stödpersonsverksamheten för personer över 16 år. Ingen tidigare erfarenhet krävs av deltagarna, och de förbinder sig inte till något.  

Du kan också när som helst anmäla dig som stödperson till vammaistyo.tukihenkilo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), utan utbildning. Både den som vill bli stödperson och den som söker en stödperson får mer information från den här adressen.  

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/personlig-assistans.