Gymnasieutbildning

Gymnasiet ger dig färdigheter för fortsatta studier och framtiden. Helsingfors stad har 3 svenskspråkiga gymnasier, 11 finskspråkiga gymnasier och ett vuxengymnasium. Hos oss kan du studera vid allmänna gymnasier, gymnasier med profilering på ett visst ämne eller vid specialgymnasier. Därutöver finns det även gymnasier och specialskolor i Helsingfors som drivs av privata aktörer, stiftelser eller staten.