Ägarbostäder

På dessa sidor hittar du information om stadens ägarbostäder, det vill säga Hitas-bostäder, hur man köper och försäljer dem och information om Hitas-nybyggnadsobjekt.

Ilmakuva Kalasataman Sompasaaresta ja sitä ympäröivästä vedestä ja saarista.
Isoisänsilta

Vad är en Hitas-ägarbostad?

Hitas-bostäder är prisreglerade ägarbostäder avsedda för stadsbor. Hitas-bostäderna är i allmänhet billigare än marknadspriset och för försäljningspriset har det fastställts en maximigräns. Hitas-bostäderna är alltid belägna på Helsingfors stads arrendetomter. När det har gått 30 år från färdigställandet av ett Hitas-bolag, kan bolaget befrias från prisregleringen.

Läs mer om Hitas-systemet (pdf på finska)

Kalasatama ylhäältä
Bild: Jussi Hellsten

Byggherrar till Hitas-bostäder

Hitas-bostäderna byggs i olika delar av staden av stadens egen Bostadsproduktion samt av privata byggherrar.

Du kan söka efter privata byggherrars objekt på respektive byggherres egen webbplats. Objekten som byggs av staden finns på Bostadsproduktionens webbplats.

Gå till Bostadsproduktionens webbplats(Länk leder till extern tjänst)