Valfrihet

Du har rätt att välja från vilket av hälsovårdens verksamhetsställen som du vill ha service.
Bild: Virpi Velin

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har du rätt att välja din vårdplats för icke-brådskande vård bland Finlands alla offentliga hälsostationer och sjukhus. 

Din hälsostation är i första hand hälsostationen i ditt bostadsområde, men du kan byta hälsostation inom Helsingfors eller välja en i ett annat välfärdsområde. Du kan även byta rådgivning inom Helsingfors. Om du väljer en hälsostationi ett annat välfärdsområde omfattar valet alla tjänster inom primärvården, såsom rådgivningstjänster, tandvård, rehabiliteringstjänster, utdelning av vårdartiklar och korttidsvård vid hälsostationernas sjukhus.

Enheter för specialistvård kan du välja tillsammans med din läkare. 

Om du vill byta hälsostation inom Helsingfors ber vi dig kontakta hälsostationen som du har valt när du nästa gång ska anlita hälsovårdstjänster. Det räcker med en muntlig anmälan per telefon eller på plats. 

Om du vill byta rådgivningsbyrå inom Helsingfors kan du berätta om det vid rådgivningen eller när du bokar tid. Meddela valet med bifogade blankett. Du kan meddela ditt val av rådgivningsbyråns hälsovårdare med samma blankett.

Fyll i blanketten för val av rådgivningsbyrå (pdf)

Du kan även välja en ny hälsostation utanför Helsingfors. Det välfärdsområde som du väljer erbjuder dig även andra primärvårdstjänster, såsom rådgivningsbyrå, tandvård, rehabiliteringstjänster, utdelning av egenvårdsartiklar samt kortvarig vård i hälsocentralsjukhus. Ditt val gäller i minst ett år. 

Meddela om bytet skriftligt till både din nuvarande och din nya hälsostation. Se närmare anvisningar på webbplatsen för det välfärdsområde vars hälsostation du blir kund hos. Du kan besöka den nya hälsostationen cirka tre veckor efter din anmälan. 

Om du bor någon annanstans än i Helsingfors och vill byta till en hälsostation eller rådgivningsbyrå i Helsingfors, vänligen meddela detta med blanketten nedan.

I valet ingår alla tjänster inom primärvården, såsom rådgivningsbyrån, tandvård, rehabiliteringstjänster, utdelning av vårdartiklar och korttidsvård vid hälsostationernas sjukhus.

Ditt val är i kraft minst ett år.

Fyll i blanketten för val av hälsostation (pdf)

Om en läkare eller tandläkare konstaterar att du behöver undersökningar eller vård inom den specialiserade sjukvården kan ni tillsammans besluta till vilket offentligt sjukhus eller vilken offentlig klinik remissen ska skickas.

FPA ersätter dina resekostnader för kostnader som motsvarar resan till närmaste universitetssjukhus.

Val av vårdplats för specialsjukvård gäller icke-brådskande vård. I akutfall får du alltid vård vid den närmaste jourmottagningen.