Valfrihet

Du har rätt att välja från vilket av hälsovårdens verksamhetsställen som du vill ha service.
Bild: Virpi Velin

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har du rätt att välja din vårdplats för icke-brådskande vård bland Finlands alla offentliga hälsostationer och sjukhus. 

Din hälsostation är i första hand hälsostationen i ditt bostadsområde, men du kan byta hälsostation inom Helsingfors eller välja en i en annan kommun. Du kan även byta rådgivning inom Helsingfors. Om du väljer en hälsostation vid en annan kommun omfattar valet även andra tjänster inom primärvården, såsom rådgivningstjänster.. 

Specialsjukvårdsenheter kan du välja tillsammans med din läkare. 

Om du vill byta hälsostation inom Helsingfors ber vi dig kontakta den nya hälsostationen som du har valt när du nästa gång ska använda hälsostationens tjänster. Det räcker med en muntlig anmälan per telefon eller på plats. 

Om du vill byta rådgivning inom Helsingfors kan du berätta om det vid rådgivningen eller när du bokar tid till den rådgivningen som du har valt. Meddela valet med bifogade blankett. Du kan meddela ditt val av rådgivningens hälsovårdare med samma blankett.

Fyll i blanketten för val av rådgivning (pdf)

Du kan även välja en ny hälsostation utanför Helsingfors. Den kommun som du väljer erbjuder dig även andra tjänster som tillhör primärvården, såsom rådgivningstjänster, tandvård, rehabiliteringstjänster, utdelning av egenvårdsartiklar samt kortvarig vård i hälsocentralsjukhus. Ditt val gäller minst ett år. 

Meddela om bytet skriftligt till både din nuvarande och din nya hälsostation. Se närmare anvisningar på den valda kommunens webbplats. Du kan använda den nya hälsostationen cirka tre veckor efter din anmälan. 

Om du bor någon annanstans än i Helsingfors och vill byta till en hälsostation eller rådgivningsbyrå i Helsingfors, vänligen meddela om det med blanketten nedan.

I valet ingår alla tjänster inom primärvården, såsom rådgivningstjänster, tandvård, rehabiliteringstjänster, utdelning av vårdartiklar och korttidsvård vid hälsostationernas sjukhus.

Ditt val är i kraft minst ett år.

Fyll i blanketten för val av hälsostation (pdf)

 

Om en läkare eller tandläkare konstaterar att du behöver undersökningar eller vård inom specialsjukvården kan ni tillsammans besluta till vilket offentligt sjukhus eller vilken offentlig poliklinik remissen ska skickas.

FPA ersätter dina resekostnader utifrån kostnader som skulle orsakas av resan till närmaste universitetssjukhus.

Val av vårdplats för specialsjukvård gäller icke-brådskande vård. I brådskande fall får du alltid vård vid den närmaste jourmottagningen.