Stöd för barnets utveckling 

Alla barn har rätt till nödvändigt stöd för att utvecklas och lära sig Stödbehovet bedöms, planeras och tillgodoses i samarbete med experter som arbetar med dig och ditt barn.  
Bild: Kaisa Sunimento

Alla barn har rätt till nödvändigt stöd för att utvecklas och lära sig. Stödbehovet bedöms, planeras och tillgodoses i samarbete med experter som arbetar med dig och ditt barn. Man kommer vanligen till oss med remiss från hälsovården. 

Behöver hjälp

Behöver du hjälp för din familj eller ditt barn?

Din oro kan till exempel handla om en belastande vardag eller svårigheter med uppfostringen. Du är välkommen att kontakta oss med låg tröskel. 

Kontakta oss (Länk leder till extern tjänst)