Handledning och råd

Du får information om funktionshinderservice och hur du ansöker. Du hittar också alla funktionshinderservicens blanketter. Dessutom har vi sammanställt kontaktuppgifter till olika organisationer på sidan. 

Bild: Jonna Pennanen

Läs mer om FPA:s tjänster 

Från FPA kan du ansöka om bidrag för personer med funktionshinder under 16 år, vårdbidrag för personer som fyllt 16 år och som får bidrag eller pension.  

FPA erbjuder olika former av rehabilitering. Om du deltar i rehabiliteringen kan du dessutom få rehabiliteringspenning av FPA. FPA beviljar också EU:s funktionshinderkort.  

Dessutom erbjuder FPA tolktjänster för personer med nedsatt hörsel, syn eller tal. Man kan också få tolkning på distans. 

Gå till FPA:s sajt för bidrag(Länk leder till extern tjänst)