Sjukhus och polikliniker

Helsingfors sjukhus behandlar bland andra personer som drabbats av en cerebrovaskulär sjukdom och patienter som genomgått en operation. Vi har avdelningar också för geriatriska patienter. 

Våra polikliniker är specialiserade på geriatri, internmedicin, palliativ vård samt psykiatri och missbrukarvård.