Underhåll

På dessa sidor hittar du information om underhåll av gator, parker ochoffentliga byggnader, såsom dagis och skolor.

Följ oss i sociala medier

Helsingfors stadsmiljösektors kommunikationsavdelning erbjuder aktuell information om underhåll och stadsutveckling. Varning: kan innehålla humor.